Ogłoszenie o przedłużeniu naboru wniosków na realizację zadania dot. usuwania azbestu

Wójt Gminy Dobra uprzejmie informuje, nabór wniosków na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobra” zostaje wydłużony  do 31 marca 2024 r. 

Zgodnie z § 4 regulaminu dotyczącego określania zasad realizacji i finansowania zadania               „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobra” wprowadzonego zarządzeniem Czytaj więcej

Czytaj dalej