W dniu 28 czerwca 2020r. głosowanie w wyborach Prezydenta RP odbędzie się na terenie Gminy Dobra w 9 lokalach wyborczych. Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych określa Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 12 czerwca 2020r. >> pobierz

Mieszkańców Mierzyna informuję, że Obwodowe Komisje Wyborcze nr 3, nr 5 i nr 9 z siedzibą w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie przy ul. Kolorowej 27 będą pracowały w sali gimnastycznej. Wejście do sali gimnastycznej znajduje się przy parkingu ( od strony boiska ).

Mieszkańcy Sołectw Stolec, Rzędziny, Łęgi, Buk, Grzepnica z miejscowościami Płochocin i Sławoszewo głosują w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej przy ul. Poziomkowej 5 w lokalu, który został przeniesiony do sali gimnastycznej ( wejście od strony parkingu przy boisku ORLIK ).

Zmiany w lokalizacji wynikają z konieczności zapewnienia bezpiecznych warunków głosowania dla Wyborców i pracy Komisji. Na budynkach szkół zostaną umieszczone oznaczenia kierunkowe pozwalające sprawnie dotrzeć do lokali wyborczych.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera