Konsultacje rozpoczęte

ulotka-A4.cdr     konsultacje-burmistrz informuje

WARIANT I (od osoby opłata stała)

               Metoda naliczania opłaty „od osoby” na pierwszy rzut oka wydaje się dobra, przejrzysta i sprawiedliwa ponieważ oparta jest na założeniu, że każdy mieszkaniec płaci po równo bez względu na to ile wytwarza odpadów i w jakim jest wieku.

Zapewnia proste wyliczenie opłaty, przy założeniu, że zna się prawdziwą liczbę osób zamieszkujących (a nie jedynie zameldowanych) w gminie.

Metoda „od osoby” jest korzystna dla gospodarstw jedno i dwuosobowych ale może być krzywdząca dla rodzin wielodzietnych, które często są rodzinami o niższych dochodach na jednego członka rodziny. NBG

Poważną wadą metody „od osoby” jest to, że może prowadzić do nieszczelności systemu, ponieważ liczba mieszkańców w zgłoszonych deklaracjach się zmienia. Istnieją trudności
w ustaleniu rzetelnej liczby osób zamieszkujących nieruchomość, weryfikacja deklaracji gdzie np. w danej nieruchomości osoby nie są zameldowane; lub nieruchomości gdzie mieszkania są wynajmowane. Brak jest również efektywnych instrumentów prawnych pozwalających weryfikować faktyczną liczbę zamieszkujących daną nieruchomość osób.

Systematyczny spadek liczby osób prowadzi w konsekwencji do wzrostu deficytu w systemie i konieczności podnoszenia stawki opłaty.

PROPONOWANE STAWKI

 

 Zabudowa jednorodzinnaZabudowa wielorodzinna
Zbiórka selektywna15 zł/osoby15 zł/osoby
Zbiórka zmieszana25 zł/osoby25 zł/osoby

 

SKUTKI PODWYŻKI (przy zbiórce selektywnej)

 

Ilość osób w gospodarstwieZabudowa jednorodzinnaZabudowa wielorodzinna
1 osoba15 zł 15 zł
2 osoby30 zł30 zł
3 osoby45 zł45 zł
4 osoby60 zł60 zł
5 osób75 zł75 zł
6 osób90 zł90 zł
7 osób105 zł105 zł
8 osób 120 zł120 zł
9 osób135 zł135 zł
10 osób 150 zł150 zł

 

 

WARIANT II (od osoby opłata uzależniona od ilości osób zadeklarowanych

Metoda naliczania opłaty „od osoby” na pierwszy rzut oka wydaje się dobra, przejrzysta
i sprawiedliwa ponieważ oparta jest na założeniu, że każdy mieszkaniec płaci po równo bez względu na to ile wytwarza odpadów i w jakim jest wieku.

 

Zapewnia proste wyliczenie opłaty, przy założeniu, że zna się prawdziwą liczbę osób zamieszkujących (a nie jedynie zameldowanych) w gminie.

Metoda „od osoby” jest korzystna dla gospodarstw jedno i dwuosobowych ale może być krzywdząca dla rodzin wielodzietnych, które często są rodzinami o niższych dochodach na jednego członka rodziny.

 

Poważną wadą metody „od osoby” jest to, że może prowadzić do nieszczelności systemu, ponieważ liczba mieszkańców w zgłoszonych deklaracjach się zmienia. Istnieją trudności
w ustaleniu rzetelnej liczby osób zamieszkujących nieruchomość, weryfikacja deklaracji gdzie np. w danej nieruchomości osoby nie są zameldowane; osoby wynajmujące mieszkanie; Brak jest również efektywnych instrumentów prawnych pozwalających weryfikować faktyczną liczbę zamieszkujących daną nieruchomość osób.

Systematyczny spadek liczby osób prowadzi w konsekwencji do wzrostu deficytu w systemie i konieczności podnoszenia stawki opłaty.

Dlatego w proponowanym poniżej wariancie stawka opłaty nie wzrasta proporcjonalnie
i w pewnym stopniu chroni rodziny wielodzietne.

 

PROPONOWANE STAWKI

 

 Zabudowa jednorodzinnaZabudowa wielorodzinna
Zbiórka selektywna (1-3 osób zadeklarowanych)16 zł/osoby16 zł/osoby
Zbiórka selektywna (4-6 osób zadeklarowanych)15 zł/osoby15 zł/osoby
Zbiórka selektywna (powyżej 7 osób zadeklarowanych14 zł/osoby14 zł/osoby
Zbiórka zmieszana25 zł/osoby25 zł/osoby

 

SKUTKI PODWYŻKI (przy zbiórce selektywnej)

 

Ilość osób zadeklarowanych Zabudowa jednorodzinnaZabudowa wielorodzinna
1 osoba16 zł 16 zł
2 osoby32 zł 32 zł
3 osoby48 zł 48 zł
4 osoby60 zł 60 zł
5 osób75 zł 75 zł
6 osób90 zł 90 zł
7 osób98 zł 98 zł
8 osób 112 zł112 zł
9 osób126 zł 126 zł
10 osób 140 zł 140 zł

WARIANT III (ryczałt od gospodarstwa domowego)

Metoda naliczania opłaty w formie ryczałtu od gospodarstwa domowego jest korzystna dla rodzin wielodzietnych oraz wielopokoleniowych. W mniej korzystnej sytuacji stawia osoby samotne.

Jednak, aby częściowo złagodzić skutki podwyżki zwłaszcza dla jednoosobowych gospodarstw  domowych które zużywają do 4m3 wody miesięcznie wprowadzono możliwość opłaty od zużycia wody. Wtedy takie gospodarstwo zapłaci mniej (szczegóły pod tabelą poniżej).

Jest to metoda szczelna, daje możliwość weryfikacji danych zawartych
w deklaracjach.

 

PROPONOWANE STAWKI

 

 Zabudowa jednorodzinnaZabudowa wielorodzinna
Zbiórka selektywna50 zł od gospodarstwa domowego40 zł od gospodarstwa domowego
Zbiórka zmieszana75 zł od gospodarstwa domowego75 zł od gospodarstwa domowego
Jeżeli zużycie wody w gospodarstwie domowym (w zabudowie jednorodzinnej) nie przekracza 4 m3 na miesiąc (łącznie do 48 m3 wody wciągu roku /
12 miesięcy =do 4m3 x stawka za m3 wody
z tego wyliczamy opłatę miesięczną, która będzie obowiązywała przez 12 kolejnych miesięcy – czyli do chwili złożenia następnej deklaracji)
wg zużycia wody w cenie 5 zł za 1m³wg zużycia wody w cenie 5 zł za 1m³

SKUTKI PODWYŻKI (przy zbiórce selektywnej)

 

Ilość osób w gospodarstwieZabudowa jednorodzinnaZabudowa wielorodzinna
1 osoba50 zł*40 zł*
2 osoby50 zł40 zł
3 osoby50 zł40 zł
4 osoby50 zł40 zł
5 osób50 zł40 zł
6 osób50 zł40 zł
7 osób50 zł40 zł
8 osób 50 zł40 zł
9 osób50 zł40 zł
10 osób50 zł40 zł

*Przy zużyciu wody w gospodarstwie domowym do 4m3 opłata maksymalna 20 zł

ILOŚĆ ZUŻYTEJ WODY NA NIERUCHOMOŚCI obejmuje całkowite zużycie wody na cele socjalno-bytowe, gospodarcze, ogrodowe i inne.

 

PRZEZ ŚREDNIE MIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY w nieruchomości należy rozumieć wysokość zużycia wody za okres 12 kolejnych miesięcy wybranych z ostatnich 18 miesięcy poprzedzających termin obowiązywania deklaracji wg. wskazań wodomierza podzielony przez 12.

 

W przypadku braku licznika do odczytu zużycia wody z nieruchomości lub gdy na nieruchomości używana jest woda z własnego ujęcia, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przyjmowana przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3m³ miesięcznie na osobę zamieszkałą.

 

W razie wyliczenia stawki opłaty w oparciu o zużycie wody nowa deklaracja powinna zostać złożona po upływie 12 miesięcy, liczonych od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania deklaracji, nie później niż przed upływem 13 miesięcy liczonych od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania deklaracji.

Do 3m3 wody na osobę przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002r. poz. 70
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

WARIANT IV (ryczałt w zabudowie jednorodzinnej, rozliczenie w zależności od zużytej wody w zabudowie wielorodzinnej)

Zużycie wody jest dowodem na to, że mieszkanie jest użytkowane i przybliża średnią liczbę osób w nim przebywających. Przykładowo, na podstawie wskazań licznika można stwierdzić, że okresowo w lokalu przebywała większa liczba osób. Tym samym wyprodukowano też więcej śmieci. Tą metodą da się objąć wszystkich czasowych lokatorów, studentów czy pracowników sezonowych wynajmujących u pracodawcy mieszkanie. Można przyjąć, że opłata naliczana od zużycia wody nie stanowi nic innego jak opłatę od osoby, tylko liczba lokatorów będzie weryfikowana ilością zużytej wody. System ten nie ma nic wspólnego z ceną wody, a jedynie z wielkością jej zużycia.

 

PROPONOWANE STAWKI

 Zabudowa jednorodzinna

ryczałt od gospodarstwa domowego

Zabudowa wielorodzinna – rozliczenie wyłącznie od m3 wody (ilość m3 wody z 12 miesięcy/12 x cena za m3 i z tego wyliczamy opłatę miesięczną, która będzie obowiązywała przez 12 miesięcy – czyli do chwili złożenia kolejnej deklaracji przez zarządcę)
Zbiórka selektywna50 zł od gospodarstwa domowegowg zużycia wody w cenie 5 zł za 1m³
Zbiórka zmieszana75 zł od gospodarstwa domowegowg zużycia wody w cenie 7,50 zł za 1m³
Jeżeli zużycie wody w gospodarstwie domowym (w zabudowie jednorodzinnej) nie przekracza 4 m3 na miesiąc (łącznie do 48 m3 wody wciągu roku /
12 miesięcy =do 4m3 x stawka za m3 wody
z tego wyliczamy opłatę miesięczną, która będzie obowiązywała przez 12 kolejnych miesięcy – czyli do chwili złożenia następnej deklaracji)
wg zużycia wody w cenie 5 zł/7,50 zł za 1m³

*Przy zużyciu wody w gospodarstwie domowym do 4m3 opłata maksymalna 20 zł

 

ILOŚĆ ZUŻYTEJ WODY NA NIERUCHOMOŚCI obejmuje całkowite zużycie wody na cele socjalno-bytowe, gospodarcze, ogrodowe i inne.

 

PRZEZ ŚREDNIE MIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY w nieruchomości należy rozumieć wysokość zużycia wody za okres 12 kolejnych miesięcy wybranych z ostatnich 18 miesięcy poprzedzających termin obowiązywania deklaracji wg. wskazań wodomierza podzielony przez 12.

 

W przypadku braku licznika do odczytu zużycia wody z nieruchomości lub gdy na nieruchomości używana jest woda z własnego ujęcia, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przyjmowana przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3m³ miesięcznie na osobę zamieszkałą.

 

W razie wyliczenia stawki opłaty w oparciu o zużycie wody nowa deklaracja powinna zostać złożona po upływie 12 miesięcy, liczonych od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania deklaracji, nie później niż przed upływem 13 miesięcy liczonych od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania deklaracji.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. poz. 70
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody przyjmuje się, że przeciętnie jedna osoba zużywa do 3m 3 wody.