Konsultacje rozpoczęte

ulotka-A4.cdr     konsultacje-burmistrz informuje

WARIANT I (od osoby opłata stała)

               Metoda naliczania opłaty „od osoby” na pierwszy rzut oka wydaje się dobra, przejrzysta i sprawiedliwa ponieważ oparta jest na założeniu, że każdy mieszkaniec płaci po równo bez względu na to ile wytwarza odpadów i w jakim jest wieku.

Zapewnia proste wyliczenie opłaty, przy założeniu, że zna się prawdziwą liczbę osób zamieszkujących (a nie jedynie zameldowanych) w gminie.

Metoda „od osoby” jest korzystna dla gospodarstw jedno i dwuosobowych ale może być krzywdząca dla rodzin wielodzietnych, które często są rodzinami o niższych dochodach na jednego członka rodziny. NBG

Poważną wadą metody „od osoby” jest to, że może prowadzić do nieszczelności systemu, ponieważ liczba mieszkańców w zgłoszonych deklaracjach się zmienia. Istnieją trudności
w ustaleniu rzetelnej liczby osób zamieszkujących nieruchomość, weryfikacja deklaracji gdzie np. w danej nieruchomości osoby nie są zameldowane; lub nieruchomości gdzie mieszkania są wynajmowane. Brak jest również efektywnych instrumentów prawnych pozwalających weryfikować faktyczną liczbę zamieszkujących daną nieruchomość osób.

Systematyczny spadek liczby osób prowadzi w konsekwencji do wzrostu deficytu w systemie i konieczności podnoszenia stawki opłaty.

PROPONOWANE STAWKI

 

  Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna
Zbiórka selektywna 15 zł/osoby 15 zł/osoby
Zbiórka zmieszana 25 zł/osoby 25 zł/osoby

 

SKUTKI PODWYŻKI (przy zbiórce selektywnej)

 

Ilość osób w gospodarstwie Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna
1 osoba 15 zł 15 zł
2 osoby 30 zł 30 zł
3 osoby 45 zł 45 zł
4 osoby 60 zł 60 zł
5 osób 75 zł 75 zł
6 osób 90 zł 90 zł
7 osób 105 zł 105 zł
8 osób 120 zł 120 zł
9 osób 135 zł 135 zł
10 osób 150 zł 150 zł

 

 

WARIANT II (od osoby opłata uzależniona od ilości osób zadeklarowanych

Metoda naliczania opłaty „od osoby” na pierwszy rzut oka wydaje się dobra, przejrzysta
i sprawiedliwa ponieważ oparta jest na założeniu, że każdy mieszkaniec płaci po równo bez względu na to ile wytwarza odpadów i w jakim jest wieku.

 

Zapewnia proste wyliczenie opłaty, przy założeniu, że zna się prawdziwą liczbę osób zamieszkujących (a nie jedynie zameldowanych) w gminie.

Metoda „od osoby” jest korzystna dla gospodarstw jedno i dwuosobowych ale może być krzywdząca dla rodzin wielodzietnych, które często są rodzinami o niższych dochodach na jednego członka rodziny.

 

Poważną wadą metody „od osoby” jest to, że może prowadzić do nieszczelności systemu, ponieważ liczba mieszkańców w zgłoszonych deklaracjach się zmienia. Istnieją trudności
w ustaleniu rzetelnej liczby osób zamieszkujących nieruchomość, weryfikacja deklaracji gdzie np. w danej nieruchomości osoby nie są zameldowane; osoby wynajmujące mieszkanie; Brak jest również efektywnych instrumentów prawnych pozwalających weryfikować faktyczną liczbę zamieszkujących daną nieruchomość osób.

Systematyczny spadek liczby osób prowadzi w konsekwencji do wzrostu deficytu w systemie i konieczności podnoszenia stawki opłaty.

Dlatego w proponowanym poniżej wariancie stawka opłaty nie wzrasta proporcjonalnie
i w pewnym stopniu chroni rodziny wielodzietne.

 

PROPONOWANE STAWKI

 

  Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna
Zbiórka selektywna (1-3 osób zadeklarowanych) 16 zł/osoby 16 zł/osoby
Zbiórka selektywna (4-6 osób zadeklarowanych) 15 zł/osoby 15 zł/osoby
Zbiórka selektywna (powyżej 7 osób zadeklarowanych 14 zł/osoby 14 zł/osoby
Zbiórka zmieszana 25 zł/osoby 25 zł/osoby

 

SKUTKI PODWYŻKI (przy zbiórce selektywnej)

 

Ilość osób zadeklarowanych Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna
1 osoba 16 zł 16 zł
2 osoby 32 zł 32 zł
3 osoby 48 zł 48 zł
4 osoby 60 zł 60 zł
5 osób 75 zł 75 zł
6 osób 90 zł 90 zł
7 osób 98 zł 98 zł
8 osób 112 zł 112 zł
9 osób 126 zł 126 zł
10 osób 140 zł 140 zł

WARIANT III (ryczałt od gospodarstwa domowego)

Metoda naliczania opłaty w formie ryczałtu od gospodarstwa domowego jest korzystna dla rodzin wielodzietnych oraz wielopokoleniowych. W mniej korzystnej sytuacji stawia osoby samotne.

Jednak, aby częściowo złagodzić skutki podwyżki zwłaszcza dla jednoosobowych gospodarstw  domowych które zużywają do 4m3 wody miesięcznie wprowadzono możliwość opłaty od zużycia wody. Wtedy takie gospodarstwo zapłaci mniej (szczegóły pod tabelą poniżej).

Jest to metoda szczelna, daje możliwość weryfikacji danych zawartych
w deklaracjach.

 

PROPONOWANE STAWKI

 

  Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna
Zbiórka selektywna 50 zł od gospodarstwa domowego 40 zł od gospodarstwa domowego
Zbiórka zmieszana 75 zł od gospodarstwa domowego 75 zł od gospodarstwa domowego
Jeżeli zużycie wody w gospodarstwie domowym (w zabudowie jednorodzinnej) nie przekracza 4 m3 na miesiąc (łącznie do 48 m3 wody wciągu roku /
12 miesięcy =do 4m3 x stawka za m3 wody
z tego wyliczamy opłatę miesięczną, która będzie obowiązywała przez 12 kolejnych miesięcy – czyli do chwili złożenia następnej deklaracji)
wg zużycia wody w cenie 5 zł za 1m³ wg zużycia wody w cenie 5 zł za 1m³

SKUTKI PODWYŻKI (przy zbiórce selektywnej)

 

Ilość osób w gospodarstwie Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna
1 osoba 50 zł* 40 zł*
2 osoby 50 zł 40 zł
3 osoby 50 zł 40 zł
4 osoby 50 zł 40 zł
5 osób 50 zł 40 zł
6 osób 50 zł 40 zł
7 osób 50 zł 40 zł
8 osób 50 zł 40 zł
9 osób 50 zł 40 zł
10 osób 50 zł 40 zł

*Przy zużyciu wody w gospodarstwie domowym do 4m3 opłata maksymalna 20 zł

ILOŚĆ ZUŻYTEJ WODY NA NIERUCHOMOŚCI obejmuje całkowite zużycie wody na cele socjalno-bytowe, gospodarcze, ogrodowe i inne.

 

PRZEZ ŚREDNIE MIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY w nieruchomości należy rozumieć wysokość zużycia wody za okres 12 kolejnych miesięcy wybranych z ostatnich 18 miesięcy poprzedzających termin obowiązywania deklaracji wg. wskazań wodomierza podzielony przez 12.

 

W przypadku braku licznika do odczytu zużycia wody z nieruchomości lub gdy na nieruchomości używana jest woda z własnego ujęcia, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przyjmowana przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3m³ miesięcznie na osobę zamieszkałą.

 

W razie wyliczenia stawki opłaty w oparciu o zużycie wody nowa deklaracja powinna zostać złożona po upływie 12 miesięcy, liczonych od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania deklaracji, nie później niż przed upływem 13 miesięcy liczonych od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania deklaracji.

Do 3m3 wody na osobę przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002r. poz. 70
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

WARIANT IV (ryczałt w zabudowie jednorodzinnej, rozliczenie w zależności od zużytej wody w zabudowie wielorodzinnej)

Zużycie wody jest dowodem na to, że mieszkanie jest użytkowane i przybliża średnią liczbę osób w nim przebywających. Przykładowo, na podstawie wskazań licznika można stwierdzić, że okresowo w lokalu przebywała większa liczba osób. Tym samym wyprodukowano też więcej śmieci. Tą metodą da się objąć wszystkich czasowych lokatorów, studentów czy pracowników sezonowych wynajmujących u pracodawcy mieszkanie. Można przyjąć, że opłata naliczana od zużycia wody nie stanowi nic innego jak opłatę od osoby, tylko liczba lokatorów będzie weryfikowana ilością zużytej wody. System ten nie ma nic wspólnego z ceną wody, a jedynie z wielkością jej zużycia.

 

PROPONOWANE STAWKI

  Zabudowa jednorodzinna

ryczałt od gospodarstwa domowego

Zabudowa wielorodzinna – rozliczenie wyłącznie od m3 wody (ilość m3 wody z 12 miesięcy/12 x cena za m3 i z tego wyliczamy opłatę miesięczną, która będzie obowiązywała przez 12 miesięcy – czyli do chwili złożenia kolejnej deklaracji przez zarządcę)
Zbiórka selektywna 50 zł od gospodarstwa domowego wg zużycia wody w cenie 5 zł za 1m³
Zbiórka zmieszana 75 zł od gospodarstwa domowego wg zużycia wody w cenie 7,50 zł za 1m³
Jeżeli zużycie wody w gospodarstwie domowym (w zabudowie jednorodzinnej) nie przekracza 4 m3 na miesiąc (łącznie do 48 m3 wody wciągu roku /
12 miesięcy =do 4m3 x stawka za m3 wody
z tego wyliczamy opłatę miesięczną, która będzie obowiązywała przez 12 kolejnych miesięcy – czyli do chwili złożenia następnej deklaracji)
wg zużycia wody w cenie 5 zł/7,50 zł za 1m³

*Przy zużyciu wody w gospodarstwie domowym do 4m3 opłata maksymalna 20 zł

 

ILOŚĆ ZUŻYTEJ WODY NA NIERUCHOMOŚCI obejmuje całkowite zużycie wody na cele socjalno-bytowe, gospodarcze, ogrodowe i inne.

 

PRZEZ ŚREDNIE MIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY w nieruchomości należy rozumieć wysokość zużycia wody za okres 12 kolejnych miesięcy wybranych z ostatnich 18 miesięcy poprzedzających termin obowiązywania deklaracji wg. wskazań wodomierza podzielony przez 12.

 

W przypadku braku licznika do odczytu zużycia wody z nieruchomości lub gdy na nieruchomości używana jest woda z własnego ujęcia, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przyjmowana przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3m³ miesięcznie na osobę zamieszkałą.

 

W razie wyliczenia stawki opłaty w oparciu o zużycie wody nowa deklaracja powinna zostać złożona po upływie 12 miesięcy, liczonych od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania deklaracji, nie później niż przed upływem 13 miesięcy liczonych od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania deklaracji.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. poz. 70
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody przyjmuje się, że przeciętnie jedna osoba zużywa do 3m 3 wody.