Akademia Młodzieży dla Polonii

IMG_0354W ramach współpracy Akademii Młodzieży ze środowiskami polonijnymi zorganizowany został kolejny obóz edukacyjny. Wzięły w nim udział dzieci i młodzież z Rejonu Solecznickiego na Litwie. Podczas obozu odbyły się cykl warsztatów artystycznych. Uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń z rówieśnikami z polskich grup. Wspólnie z zespołami tanecznymi z Władysławowa i Pucka przygotowali program taneczny, który zaprezentowany został dla kilkusetosobowej publiczności we władysławowskim amfiteatrze. Uczestnicy obozu mieli też okazję skorzystać z doświadczeń Akademii Młodzieży i Mstudio w produkcjach filmowych. Podczas obozu przygotowali i nagrali video – wizytówkę o swojej grupie. Podczas obozu starano się, przy wykorzystaniu innowacyjnych metod pracy związanych z edukacją pozaformalną, rozwijać zainteresowania uczestników oraz stworzyć im różnorodne okazje do poznawania ojczyzny. Obóz odbył się w Chłapowie koło Władysławowa. Jego organizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.
/red/