Aleksander Doba-Honorowy Obywatel Polic

doba fotodoba 3foto

28 października Rada Miejska w Policach nadała tytułu Honorowego Obywatela Polic Aleksandrowi Dobie.
Podróżnik z Polic jest czwartą osobą wyróżnioną w ten sposób.
Honorowymi obywatelami Polic są: Władysław Kaczorowski ks. Jan Kazieczko i arcybiskup Majdański. Rada jednogłośnie przegłosowała projekt przedłożony przez przez burmistrza.
Aleksander Doba wszystkich radnych obdarował pamiątkową fotografią. Przy okazji pozwolił sobie na krótką opowieść, co prawda nie dotyczącą wyprawy, ale jego ustach brzmiąca bardzo ciekawie. Radni opowieść Aleksandra Doby wielokrotnie przerywali brawami.