Apel do Mieszkańców o przycinanie żywopłotów

W związku z napływającymi zgłoszeniami mieszkańców w sprawie utrzymania zieleni przy chodnikach i ścieżkach rowerowych zwracamy się z apelem do właścicieli nieruchomości prywatnych, sąsiadujących z ciągami komunikacyjnymi o wykonanie cięć pielęgnacyjnych gałęzi drzew i żywopłotów, które wyrastają poza ogrodzenia posesji.
Nadmiernie rozrośnięte gałęzie często wiszące nad chodnikami oraz rozrośnięte żywopłoty wystające poza ogrodzenia nieruchomości, utrudniają ruch pieszym i rowerzystom. Przechodnie muszą schylać się lub schodzić z chodnika, aby móc przejść, co może powodować zagrożenie ich bezpieczeństwa.
Pielęgnacja zieleni jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.