Autobus do Sławoszewa

Od 1 lutego 2019 r. do Sławoszewa można już dojechać komunikacją autobusową. Linia 121 Głębokie-Grzepnica została wydłużona do miejscowości Sławoszewo. Było to możliwe dzięki wykonaniu utwardzenia drogi – ul. Opalowej, po której zawracają pojazdy komunikacji miejskiej, wybudowaniu przystanku dla pasażerów oraz wprowadzeniu zmian w rozkładzie jazdy linii nr 121. Dla władz Gminy Dobra uruchomienie tego połączenia było niezmiernie ważne, ponieważ mieszkańcy Sławoszewa jako jedyni nie mogli korzystać z komunikacji miejskiej. Od kilku lat Wójt Gminy czyniła starania aby pozyskać teren pod zatokę autobusową, co niestety nie doszło do skutku, dlatego też skorzystano z innej możliwości – utwardzono i wykorzystano do celu zawracania ul. Opalową, po uzgodnieniu z mieszkańcami.
Wspólnie z Sołtysem Sołectwa Grzepnica A. Królem sprawdziliśmy jak pierwszego dnia działa to połączenie autobusowe. Bus przyjechał punktualnie i czekał na pasażerów. Co prawda na przystanku nie zastaliśmy pasażerów ale wiemy od kierowcy, że już korzystali z wcześniejszych połączeń. Wydłużona linia nr 121 ułatwi komunikację mieszkańcom Sławoszewa, którzy od lat czekali na taką możliwość. Wspólnie z mieszkańcami cieszymy się z nowego połączenia w ramach komunikacji miejskiej funkcjonującej na terenie naszej Gminy.
W ramach zmiany trasy linii nr 121 kursy wykonywane będą na wydłużonej trasie Głębokie – Sławoszewo, przy czym w dni powszednie w godzinach szczytu wybrane kursy wykonywane będą na dotychczasowej trasie Głębokie – Grzepnica. Kursy we wszystkie dni tygodnia zostaną obsłużone taborem mikro niskopodłogowym z wyjątkiem wybranych kursów w godzinach szczytu na dotychczasowej trasie Głębokie – Grzepnica, gdzie nastąpi obsługa taborem MAXI. Przystanek w Sławoszewie znajduje się w ciągu ul. Złotej przy skrzyżowaniu z ul. Opalową. rozkładami jazdy dla linii nr 121 obowiązującymi od dnia 01.02.2019 r. mieszkańcy mogą zapoznać się na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie pod adresem:
https://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/rozklady-jazdy,linia,90
Rozalia Adamska
Sekretarz Gminy Dobra