Bądź bezpieczny- noś odblaski

  • searchStraż Miejska w Policach rozdała mieszkańcom opaski odblaskowe,  zakupione przez powiat policki, a teraz rozdaje kolejne – zakupione przez Gminę Police. Spotkania w tym celu organizowane są przez rady sołeckie, rady osiedli i organizacje pozarządowe. Jednocześnie strażnicy informują o zasadach bezpiecznego poruszania się pieszych i nowych przepisach drogowych. „Zależy nam przede wszystkim na zaszczepieniu ludziom świadomości, że te odblaski mogą im uratować życie i że naprawdę warto je nosić” – mówi Komendant Straży Miejskiej w Policach, Ryszard Szremski.

Opaski odblaskowe cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. „Na początku rozdawaliśmy je na ulicy, w pobliżu najbardziej newralgicznych przejść dla pieszych, tam gdzie było najwięcej wypadków. Rozeszły się błyskawicznie. To mnie bardzo cieszy” – mówi komendant Szremski. Ale nie chodzi tylko o to, by mieć opaskę, ale by ją rzeczywiście nosić na ulicy, zwłaszcza po zmroku i zwłaszcza w miejscach nieoświetlonych. Dlatego Straż Miejska prowadzi także akcję edukacyjną. Spotkania z mieszkańcami zostały już zorganizowane przez sołectwo Tatynia, Radę Osiedla nr 5 i Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach (dla mieszkańców Starego Miasta). W najbliższym czasie planowane są kolejne – w Drogoradzu (23 lutego) i Pilchowie (4 marca).  Działając w porozumieniu ze Strażą Miejską Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach prowadzi podczas spotkań akcję informacyjną  w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Opaski odblaskowe dla dzieci i młodzieży zakupił powiat policki. Było ich 200 sztuk i zostały rozdanie jednego dnia. Gmina Police zakupiła 2 tysiące opasek. Akcja Straży Miejskiej w Policach prowadzona jest pod hasłem: „ Bądź bezpieczny – noś odblaski”. To jeden z elementów działań, mających na celu podniesienie bezpieczeństwa na drogach, podjętych przez powiat policki i Gminę Police w związku z licznymi wypadkami z udziałem pieszych, do jakich doszło w ostatnich miesiącach.