Będzie nowa ścieżka rowerowa

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Informacja na temat projektu

Tytuł projektu: Budowa dróg rowerowych w Policach

Wnioskodawca: Gmina Police

Koszt całkowity projektu: 2 238 920,00 zł

Koszty kwalifikowalne: 2 238 920,00 zł

Dofinansowanie: 1 903 082,00 zł

Poziom dofinansowania: 85,0000000000 %

Kluczowe terminy:

  • rozpoczęcie realizacji 01 stycznia 2019 r.

  • zakończenie realizacji 31 grudnia 2019 r.

Przedmiotem projektu jest budowa ścieżek rowerowych w mieście Police wzdłuż ulicy Piaskowej na odcinku od skrzyżowania z Wyszyńskiego (w pobliżu węzła przesiadkowego) do skrzyżowania
z Zamenhofa oraz wzdłuż ulic Rurowa – Tanowska – Roweckiego. Dodatkowo w ramach inwestycji powstaną 2 obiekty „Bike&Ride” z miejscami postojowymi na 20 rowerów.

Celem projektu jest ograniczenie ruchu drogowego w centrum miasta i wdrożenie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez zwiększenie liczby osób rezygnujących z indywidualnego transportu samochodowego na rzecz transportu rowerowego jako środka dojazdu do centrum przesiadkowego, miejsc pracy i szkoły.

W wyniku realizacji projektu planowane jest osiągnięcie wskaźnika rezultatu pn. „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” w wysokości 10,00 ton równoważnika CO2.

Projekt „Budowa dróg rowerowych w Policach jest realizowany w ramach 2 Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie służące wdrażaniu Funduszy Europejskich wpływających na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Opr. Wydział Wdrażania RPO UMWZ

Szczecin, grudzień 2018 r.