Budowa szkoły podstawowej w Dołujach

Miło mi poinformować, iż Gmina Dobra zawarła w dniu 30.11.2020 r. umowę   na opracowanie koncepcji w dwóch wariantach w zakresie zagospodarowania terenu  i programu funkcjonalnego obiektu kubaturowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach na dz. nr 195/2”.

Umowa została podzielona na dwa etapy:

 • Etap I – minimum dwa wstępne warianty koncepcji w zakresie zagospodarowania terenu
  i programu funkcjonalnego obiektu kubaturowego budynku szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Dołujach na działce nr 195/2. Opracowanie wstępnych wariantów zostanie poprzedzone analizą możliwości terenowych, planistycznych i obowiązujących wytycznych w zakresie projektowania szkół.
 • Etap II – wykonanie na podstawie wybranej przez Zamawiającego wstępnej koncepcji ostatecznego opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, która będzie składała się z następujących opracowań:
 1. Zagospodarowanie terenu,
 2. Rzuty budynków,
 3. 5 fotorealistycznych wizualizacji (2 widoki z lotu ptaka, 2 widoki z poziomu człowieka,
  1 widok z wnętrz budynku),
 4. Opis rozwiązań technicznych jako wytyczne do OPZ na zlecenie dokumentacji wielobranżowej,
 5. Plansza zbiorcza w formacie 100×70 cm na sztywnym podkładzie,
 6. Szacunkowe zestawienie kosztów realizacji inwestycji.

Termin zakończenia realizacji umowy wyznaczony został do dnia 30.04.2021 r.

 

                                                                                                                      WÓJT

                                                                                                                 Teresa Dera

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *