Darmowy internet dla mieszkańców Leśna Górnego

hotspot1 września Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym zakończył modernizację zakładowej sieci komputerowej. Reorganizacja sieci pozwoliła na stworzenie bezprzewodowych punktów dostępowych HOTSPOT, dając możliwość bezpłatnego korzystania z internetu mieszkańcom Leśna Górnego. W utworzeniu darmowych punktów HOTSPOT uczestniczył właściciel elektrowni wiatrowej w Leśnie Górnym. ZOiSOK odpowiada za zarządzanie punktami HOTSPOT i ponosi wszelkie koszty eksploatacji.