Dekada „Polic” na GPW – ponad 120% wzrostu wartości akcji

     Dokładnie 10logo_drupa_azoty lat temu, 14 lipca 2005 roku, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zadebiutowała na warszawskim indeksie giełdowym. Dziś jako sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo jest integralną częścią największego w Polsce i  czołowego w Europie koncernu  chemicznego Grupy Azoty. Ostatnie lata jej działalności to pasmo sukcesów – od realizacji odważnego planu restrukturyzacji po osiągnięcie rekordowych przychodów i zysków oraz uruchomienie nowych inwestycji. W ciągu minionej dekady wartość akcji spółki wzrosła o ponad 120%.

 

Dekadę temu nasze Zakłady weszły na indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym czasie Zakłady Chemiczne „Police” zaczęły wyznaczać drogę dla przyszłości branży chemicznej oraz polskiej gospodarki – powiedział Prezes Zarządu Grupy Azoty POLICE Krzysztof Jałosiński – Musieliśmy też zmierzyć się z wymagającym i stale zmieniającym się rynkiem. Pokonaliśmy wszystkie trudności
i wzmocnieni rozpoczęliśmy nowy rozdział w historii spółki, dążąc do dynamicznego rozwoju.
Dzięki Giełdzie Papierów Wartościowych uzyskaliśmy dostęp do kapitału, co poszerzyło nasze możliwości. Wsparcie inwestorów pomogło nam w dalszym rozwoju, nie tylko organicznym, ale również zakładającym umacnianie pozycji naszej spółki za pomocą akwizycji – dodał Jałosiński

 

Pięć lata temu Zakłady Chemiczne w Policach były bliskie ogłoszenia upadłości. Ówczesny zarząd spółki zdecydował się na przeprowadzenie odważnego plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W 2011 doszło również do sprzedaży 66% akcji „Polic” Grupie Azoty S.A., która przyjęła na siebie rolę konsolidatora polskiej chemii. Tym samym polickie zakłady stały się aktywnym uczestnikiem procesu budowania jednej z największych firmy chemicznych w Europie – Grupy Azoty.  Dziś przed Zakładami z Polic i całą Grupą Azoty stoją wyzwania umocnienia swojej pozycji na świecie. W tym celu realizowany jest przez Grupę Azoty sześcioletni plan inwestycyjny, który pochłonie ok. 7 miliardów złotych.

Grupa Azoty POLICE, kierowana od 2011 roku przez Krzysztofa Jałosińskiego, pełniącego jednocześnie funkcję v-ce Prezesa Grupy Azoty, jest drugim zakładem pod względem wielkości w strukturach całej grupy kapitałowej. W ubiegłym roku spółka wypracowała2,5 mld złotych przychodów i 83 mln złotych zysku netto. 

W tym okresie Zarząd POLIC rozpoczął również realizację kilku strategicznych projektów inwestycyjnych. Największym z nich jest warta blisko 1,7 miliarda złotych budowa instalacji do produkcji propylenu metodą PDH wraz z  blokiem energetyczny oraz terminalem chemikaliów we własnym porcie w Policach. Skala tego flagowego projektu porównywalna jest z budową kolejnych zakładów w Policach. Stąd też nazwa instalacji „Police II”, która po uruchomieniu w 2019 roku będzie najnowocześniejszą fabryką tego typu w Europie. Inwestycja ta wpisuje się w proces reindustrializacji przemysłu w Europie. Pozwoli także na wzrost przychodówGrupy Azoty POLICE o ok. 2 mld złotych, a także istotnie zwiększy zysk netto Spółki. Dodatkowo Zakłady na rozwój organiczny –  tzn. budowę i modernizacje węzła oczyszczania spalin, kotłów w Elektrociepłowni, instalacji amoniaku i reaktorów amoniaku – przeznaczyła w ciągu kilku ostatnich lat setki milionów złotych.

–  Stały, zrównoważony rozwój oraz systematyczna praca wpłynęły na wzrost wartości spółki. Cieszy mnie fakt, że osiągamy tak dobre wyniki, ponieważ gwarantują one bezpieczeństwo również naszym inwestorom. Realizacja Operacjonalizacji Strategii na lata 2014-2020 przyniesie naszym akcjonariuszom jeszcze większy zwrot z zainwestowanego kapitału. W ciągu minionej dekady ceny akcji naszych zakładów wzrosły o ponad 120% i ten wzrost chcemy utrzymać –  tłumaczy Prezes Zarządu Grupy Azoty POLICE Krzysztof Jałosiński.

Sukcesy Zarządu Grupy Azoty POLICE zostały docenione przez organizacje biznesowe i branżowe. W 2014 roku spółka została wyróżniona „Złotą akcją”. Wartość „Polic” w latach 2011-2013 wzrosła o 230%, plasując ją na pierwszym miejscu wśród najlepszych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Nagroda ta jest ukoronowaniem kilkuletniej pracy Zarządu Grupy Azoty POLICE na rzecz rozwoju spółki i wzrostu jej wartości. Wśród nagród branżowych Grupa Azoty POLICE została również uhonorowana m.in.: Filarem Polskiej Gospodarki, Perłą Biznesu, Orłem eksportu, Lokomotywą Przedsiębiorczości i nagrodą Eko Trendy.