DOBA UHONOROWANY PRZEZ  SWARZĘD

11Swarzędz to rodzinne miasto Aleksandra Doby. Tam się urodził i tam spędził dzieciństwo. W latach 70-tych wyjechał do Polic i tu mieszka do dziś. Za swoje wybitne, podróżnicze sukcesy (m.in. przepłynięcie Atlantyku w kajaku) otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Police. Teraz – otrzymał także tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Swarzędz. Radni podjęli taką decyzję jednogłośnie, podczas sesji, która odbyła się 24 lutego 2015 r. Uroczystość wręczenia aktu nadania, a także odsłonięcie tablicy pamiątkowej na ścianie domu, w którym mieszkał Aleksander Doba, odbędzie się 19 marca 2015 r.

Data uroczystości nie jest przypadkowa. To Dzień Patrona Gminy Swarzędz – Św. Józefa. W ramach obchodów odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek osobiście przyjechał do Polic, by wręczyć zaproszenia panu Aleksandrowi  Dobie i jego żonie oraz włodarzom gminy Police. Spotkanie odbyło się 27 lutego w Urzędzie Miejskim w Policach. Burmistrz Swarzędza podkreślił, że Aleksander Doba jest pierwszym polskim obywatelem, któremu Rada Miejska w Swarzędzu nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy. Dodał, że mieszkańcy Swarzędza czują się dumni, że tak wybitny człowiek przyszedł na świat właśnie w ich mieście.