Droga alternatywna Bezrzecze-Wołczkowo

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki porozumieniu, które zostało w ubiegłym roku podpisane  z przedstawicielami Wojska Polskiego. Budowa alternatywnej drogi ma na celu odciążenie obecnych dróg prowadzących do Szczecina, które w godzinach komunikacyjnego szczytu są zakorkowane.
Porozumienie o partnerstwie i współdziałaniu w sprawie realizacji nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo ze Szczecinem podpisano 23 lipca 2020 r. Dokument podpisali przedstawiciele Gminy Dobra, Miasta Szczecin i Wojska Polskiego. 30 grudnia 2020 r. Gmina Dobra ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Obecnie trwa analiza złożonych ofert.

Projekt budowlany nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin o długości ok. 3,4 km, od. ul. Lipowej w Wołczkowie do ul. Szafera w Szczecinie, ma uwzględniać m.in. infrastrukturę służącą drodze oraz likwidację wszelkich kolizji, biorąc pod uwagę odwodnienie z uwzględnieniem wszelkich zjazdów na przyległe nieruchomości wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.

Droga planowana jest po terenach wojskowych, położonych na terenie dwóch gmin: Szczecina i Dobrej. Prowadzone rozmowy miały na celu pogodzenie wszystkich stron procesu, tj. zarówno strony samorządowej w zakresie pozyskania możliwie szerokiego pasa terenu od obecnego właściciela gruntu, tak aby pas jezdni możliwie najdalej odsunąć od istniejących zabudowań oraz użytkowników terenów wojskowych w celu utrzymania m.in. strzelnicy.

 

 

Wójt Gminy

Teresa Dera