Dyrektor Zespołu Przedszkoli w Mierzynie powołany

01.09.2020 r. zarządzeniem Nr 115/2020 .Wójt Gminy Dobra Teresa Dera powierzyła stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie Pani Beacie Kropidłowskiej. Nowa dyrektor z tym samym dniem wręczy pracownikom umowy o pracę.

--