EBI i EBOR zapewnią finansowanie strategicznych inwestycji Grupy Azoty

LONDYN, 28 MAJA 2015 Grupa Azoty Police podpisała umowę z PIRem,1

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzieliły finansowania dla strategicznych inwestycji największej polskiej firmy chemicznej, Grupy Azoty. Podpisane w czwartek w Londynie porozumienie zagwarantuje długoterminowe finansowanie na kwotę 700 milionów złotych (170 milionów euro).

Dzięki strategicznemu partnerstwu z EBI i EBOiR będziemy mogli w pełni wykorzystać potencjał polskiego przemysłu chemicznego. Dzięki konsekwentnie realizowanej konsolidacji polskiego przemysłu, osiągnęliśmy status czołowego gracza na europejskim rynku chemiczno-nawozowym. Gwarancja długoterminowego finansowania największych banków w Europie w wysokości 700 milionów złotych pozwoli nam realizować kolejne kluczowe dla strategii Grupy inwestycje” – powiedział Prezes Zarządu Grupy Azoty, Paweł Jarczewski.

 

Porozumienie zostało podpisane podczas uroczystej ceremonii w siedzibie EBOR w Londynie. Obejmuje ono umowy kredytowe na okres dziesięciu lat w wysokości odpowiednio 550 milionów złotych (134 miliony euro) od Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 150 milionów złotych (37 milionów euro) od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

“Bank Unii Europejskiej jest znaczącym inwestorem na polskim rynku i partnerem dla przedsiębiorstw, które realizują obiecujące projekty i strategie. Naszym priorytetem jest zwiększenie konkurencyjności w Polsce poprzez wspieranie innowacyjności i międzynarodowej ekspansji takich firm jak Grupa Azoty. Strategia Grupy sprawia, że europejski rynek chemiczny staje się coraz bardziej konkurencyjny na świecie oraz zaawansowany pod względem efektywności energetycznej. Jesteśmy zadowoleni, że Europejski Bank Inwestycyjny może wspierać rozwój Grupy Azoty” – podkreślił prezes EBI, Werner Hoyer.

„Cieszymy się, że możemy zapewnić długoterminowe finansowanie dla Grupy Azoty, które pozwoli jej stać się ważnym graczem na rynku międzynarodowym. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z dotychczasowych wyników Grupy i w pełni popieramy przyjętą przez zarząd strategię, która pozwoli jej na dalszy dynamiczny rozwój” – dodał Suma Chakrabarti, prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Obie umowy stanowią część większego pakietu finansowania o łącznej wartości 2,2 miliarda złotych (504 milionów euro), który ma na celu sfinansowanie rozwoju Grupy Azoty zgodnie ze strategią rozwoju do 2020 roku, w tym planu rozwoju na nowe rynki w regionie. Pozostałe 1,5 miliarda złotych (370 milionów euro) zostanie zapewnione przez konsorcjum polskich banków, w tym PKO BP S.A., BGK, BZ WBK S.A. ING BSK S.A..