Funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu od 1 września 2020 roku

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. Klasy 1 oraz grupy przedszkolne naszej szkoły inaugurację miały na sali gimnastycznej, gdzie obecni byli uczniowie, rodzice, wychowawcy i dyrekcja szkoły. Wszystko przebiegało sprawnie w kameralnej atmosferze zgodnie z zalecaniami MZ, GIS i MEN – dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły, zakrywanie twarzy maseczka/przyłbicą, zachowacie dystansu społecznego. Uczniowie klas 2-8 mieli spotkania organizacyjne z wychowawcami w swoich salach.

Od 2 września zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze prowadzone są metodą tradycyjną. W całej szkole ustawione są punkty dezynfekcji rąk – stolik z płynem plus instrukcja prawidłowej dezynfekcji. Uczniowie, gdy tylko pogoda na to pozwala wychodzą na przerwach międzylekcyjnych oraz na lekcjach wychowania fizycznego na „świeże” powietrze. Firma sprzątającą na bieżąco czyści
i dezynfekuje newralgiczne miejsca w szkole – toalety, klamki, balustrady, poręcze, itp. Każdy pracownik szkoły został wyposażony w środki ochrony indywidualnej – maseczki, przyłbice, oraz zostały zamontowane przeszklenia na stołówce szkolnej, w sekretariacie szkoły oraz na portierni. Znaczna większość rodziców naszej szkoły stosuje się do procedur i regulaminów dotyczących COVID-19 wydanych przez dyrektora. Przy wejściach do szkoły, nad wszystkim czuwają Panowie woźni. Gabinet pielęgniarki szkolnej czynny jest od godziny 8:00 do 15:35 trzy dni w tygodniu.

Sytuacja jest rozwojowa dlatego wszystkie informacje przekazywane są rodzicom/opiekunom
i uczniom za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz dziennika elektronicznego Librus.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *