Globalny koncern UOP dostarczy technologie do instalacji PDH w Policach

Grupa_Azoty_-_UOP (1)       Grupa Azoty Police wybrała globalnego dostawcę najbardziej innowacyjnych technologii przemysłowych – firmę UOP należącą do koncernu Honeywell. Amerykański gigant ma ponad 100 lat doświadczenia i jest notowany na liście 100 największych spółek na świecie. Umowa licencyjna UOP zagwarantuje Policom najnowocześniejsze rozwiązania do realizacji projektu budowy instalacji wartej prawie 1,7 mld złotych.

instalacja do produkcji propylenu z propanu jest flagowym projektem nie tylko Grupy Azoty, ale będzie także wzorowym przykładem najnowocześniej instalacji tego typu w Europie. Dlatego podjęliśmy decyzję o wyborze amerykańskiego dostawcy, co zapewni najwyższą jakość oraz efektywność produkcji propylenu. Jednocześnie proces będzie mieć neutralny wpływ na środowisko naturalne” – powiedział Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu Grupy Azoty Police i Wiceprezes Grupy Azoty. „W konkursie ofertowym braliśmy pod uwagę przede wszystkim cenę, ale także stopień innowacyjności, doświadczenie oraz skalę działalności oferenta”- dodał Prezes.   

W uroczystości podpisania umowy Grupy Azoty Police z UOP udział wzięli m.in.: Prezes Zarządu Grupy Azoty Police Krzysztof Jałosiński, Dyrektor Generalny UOP Limited Nigel Orchard oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Na podstawie podpisanych dokumentów zawarto umowy: licencyjną, gwarancyjną oraz  umowę o świadczeniu usług inżynieryjnych tzw. Basic Engineering. Podstawowy projekt inżynieryjny tzw. Basic Engineering jest pierwszym etapem realizacji inwestycji po fazie koncepcyjnej i studium wykonalności. Basic Engineering obejmować będzie przygotowanie koncepcji założonego procesu tj. bilansów materiałowych, schematów przepływowych oraz wstępnych planów instalacji. Dodatkowo znajdą się w nim wstępne schematy orurowania i urządzeń oraz specyfikacja głównych aparatów instalacji. Projekt będzie trwał do końca 2015 roku i będzie podstawą do realizacji tzw. Detail Engineering Design – Szczegółowego Projektu Technicznego.

Umowa licencyjna pozwala na stosowanie przez POLICE technologii firmy UOPL do produkcji propylenu metodą PDH (propane dehydrogenation – odwodornienie propanu do propylenu). Projekt o wartości 1,7 mld zł zakłada budowę instalacji, bloku energetycznego oraz rozbudowę polickiego portu o terminal chemikaliów płynnych. Docelowo terminal obsługiwać będzie największe w Polsce statki z LPG, zwiększając dwukrotnie swoje zdolności operacyjne. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 4 najbliższych lat, a jej wpływ na wyniki finansowe będzie widoczny już w 2019 roku. Przychody Grupy Azoty Police wzrosną o ok. 2 mld zł, a zyski o setki mln zł. Przy budowie instalacji pracować będzie około 1000 osób. Po uruchomieniu produkcji na stałe zatrudnionych zostanie ok. 200 osób. Bezpieczeństwo finansowania zapewni specjalnie powołana Grupa Azoty celowa (project finance).

Propylen jest niezwykle ważnym półproduktem petrochemicznym stosowanym do otrzymywania m.in. alkoholi (zastosowanie: produkcja plastyfikatorów, dodatków paliwowych, modyfikatorów tworzyw, żywic, rozpuszczalników), kwasu akrylowego i pochodnych kwasu akrylowego (zastosowanie: produkcja tworzyw sztucznych, klejów, farb, super absorpcyjnych polimerów), polipropylenu  (zastosowanie: przemysł chemiczny i farmaceutyczny, włókienniczy, elektrotechniczny i elektroniczny, samochodowy, budownictwo i meblarstwo, spożywczy i opakowaniowy, zabawki, artykuły gospodarstwa domowego) Odbiorcami propylenu będą Polska i przedsiębiorstwa znajdujące się w krajach sąsiadujących z Polską.