Gmina Dobra informuje

Oświetlenie elektryczne w Gminie Dobra jest realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie przejść dla pieszych w Mierzynie”.  W drodze zamówienia publicznego, Gmina wyłoniła dwóch Wykonawców, z którymi podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustalono do dnia 30 maja 2021 roku. Wykonawcy przedstawili harmonogramy rzeczowo-finansowe, które obejmują kolejność działań na danej ulicy oraz terminy ich realizacji rozłożone na cały ten okres czasu. Prace budowlane przebiegły sprawnie, co pozwoliło na wykonanie robót w szybszym niż przewidziano terminie. Wobec czego, istnieje możliwość odbioru częściowego wykonanych lamp oświetleniowych na ulicach: Słoneczna Bezrzecze-Wołczkowo, Łosiowa Dołuje, Cynamonowa Bezrzecze, Szarotki Wołczkowo. Gmina dokłada wszelkich starań, aby móc dokonać odbiorów częściowych i włączyć nowo wybudowane lampy, co przewiduje się na koniec listopada br., o ile nie będzie przeszkód w postaci wykrytych wad i usterek.
W chwili obecnej już włączone jest oświetlenie na ul. Łosiowej w Dołujach i w niewielkiej części na ul. Słonecznej w Bezrzeczu. Pozostałe lampy przewidziane do odbioru częściowego będą włączone w następnej kolejności.
Oświetlenie na pozostałych ulicach: Żubrza Kościno-Dołuje, Dereszowa, Nagietkowa, Ułańska, Oliwkowa w Dobrej, teren przy kościele w Buku, chodnik od Grzepnicy, będzie włączone po zakończonych robotach budowlanych, oraz dokonanym odbiorze prac, a w przypadku wcześniejszego wykonania oświetlenia i zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru, bez zbędnej zwłoki, co z tak szybkim postępem prac prognozuje się na styczeń 2021 roku.
Realizując powyższe zadania, w drodze zamówienia publicznego, Gmina wyłoniła dwóch Wykonawców, z którymi podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych polegających  na budowie sieci oświetlenia drogowego ulicznego elektrycznego typu LED na ulicach w Gminie Dobra.

Wykonawcą prac jest Firma Handlowo-Usługowa Marek Grzegorzewski, Rydzyna 64-130, Tworzanice 15. Wartość umowy: 548 826,00 zł brutto.
Wykonawcą prac jest Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych inż. Jerzy Mingałło posiadający swoją siedzibę w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Lipowej 9.
Wartość umowy: 597 780,00 zł brutto

   Zakończone zostały prace związane z montażem i uruchomieniem doświetlenia 9 przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Wołczkowo-Dołuje.
Obecnie lampy zostały uruchomione i zwiększone zostało bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych i rowerzystów. Całkowita wartość robót związanych z montażem doświetleń przejść dla pieszych wynosi 195 570 zł.
Realizacja doświetleń możliwa była dzięki współpracy Gminy Dobra i Powiatu Polickiego, przy czym Gmina poniosła koszt w wysokości 130 570 zł, a Powiat Policki 65 000 zł. Inwestycja zrealizowana została w ramach prac przy budowie ścieżki rowerowej Dobra – Głębokie.
Informuję także, że wykonawca zadania zakończył główne roboty budowlane dla zadania „Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego” i w najbliższym czasie rozpoczną się procedury odbioru końcowego robót zmierzające do udostępnienia nowo zrealizowanej infrastruktury wszystkim użytkownikom.

 

                                                                                                         Ws. nagród za wyniki sportowe

Wójt Gminy Dobra informuje, że zgodnie z uchwałą nr III/20/2010 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku można składać wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 r. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a. Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Jerzego Trędowicza pod nr tel. (91) 333 10 38 lub 508 209 119.

W sprawach zimowego utrzymania dróg powiatowych

należy kontaktować się:
P.U.P ,,TRANS-NET” S.A., Police ul. Tanowska 8
telefony: 91 312 11 20 w. 39 lub 49 w godz. od 700 do 1500
tel. / fax. 91 317 51 77 www.trans-net.pl
Przyjmowanie zgłoszeń o utrudnieniach na drogach i chodnikach:
Dyżury całodobowe
Od 1 do 10 każdego miesiąca.
Dyżury całodobowe tel. 91 312 11 20 w. 49 tel. kom 600 289 892
e-mail: m.markowski@trans-net.pl

Od 11 do 20 każdego miesiąca.
Dyżury całodobowe tel. 91 312 11 20 w. 39 tel. kom 733 410 850
e-mail: b.drozdek@trans-net.pl

Od 21 do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Dyżury całodobowe tel. 91 312 11 20 w. 39 tel. kom 696 276 827
e-mail: a.kopacz@trans-net.pl

Dozorca bazy spółki.
tel. 696 484 814
praca w dniach roboczych od 2200 do 600
oraz w dniach wolnych od pracy dyżury całodobowe

Ws. Budżetu Obywatelskiego Gminy Dobra

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/249/2020 Rady Gminy Dobra z dnia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego na rok 2021 można składać już propozycje projektów.
Tak samo jak w ubiegłym roku z kwoty 1 000 000 zł, środki w wysokości 940.000 zł. przeznacza się na realizację projektów o charakterze inwestycyjnym a środki w wysokości 60.000 zł. przeznacza się na realizację projektów o charakterze nie inwestycyjnym.
Mieszkańcy mogą składać wnioski do 18 grudnia 2020 r. do godz. 15:00
1) w przypadku ręcznego wypełnienia wniosku – osobiście w Urzędzie Gminy
2) elektronicznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org lub w formie zeskanowanych oryginalnych formularzy nadesłanych na adres mailowy podany w ogłoszeniach o naborze projektów.
Propozycję projektu należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
Harmonogram tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego:
składanie wniosków do 18.12.2020
weryfikacja i opinia projektów do 18.01.2021
głosowanie od 01.20.2021 do 15.02.2021 godz. 15:00
lista rekomendowanych projektów do 22.02.2021
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu www.dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *