GODŁO ,,TERAZ POLSKA” dla GRUPY AZOTY

Godło TPGrupa Azoty otrzymała Polskie Godło Promocyjne ,,Teraz Polska” w XXV edycji konkursu na najlepsze produkty i usługi za RedNOx – grupę proekologicznych produktów NOXy, LIKAM, PULNOx do redukcji tlenków azotu.

Godło ,,Teraz Polska” na przestrzeni ponad 20 lat stało się marką samą w sobie. Jego siła rynkowa a także wysoka rozpoznawalność wzmacniają konkurencyjność oraz sukces rynkowy wyróżnionych nim Laureatów. Prestiż Godła ,,Teraz Polska” umacniają: przejrzyste procedury konkursowe, obiektywizm, kompetencja i niezależność ekspertów i członków Kapituły oraz patronat Prezydenta RP. Do chwili obecnej Kapituła Konkursu wyłoniła 590 Laureatów.

Jak pokazują badania konsumentów, Godło Promocyjne ,,Teraz Polska” jest skutecznym narzędziem umacniającym markę oraz wizerunek Laureatów. Niemal 80% respondentów wie, że Godło ,,Teraz Polska” to symbol wysokiej jakości produktów i usług oferowanych na rynku polskim, potwierdzonej przez Ekspertów pracujących dla Fundacji. Dla ponad 65% z nich kryterium w postaci Godła stanowi ważny element w podejmowaniu decyzji zakupowej.

– Nadanie Godła ,,Teraz Polska” naszej linii proekologicznych produktów RedNOx jest potwierdzeniem ich innowacyjności i najwyższej jakości. Otrzymane godło to nie tylko ukoronowanie ogromnej pracy włożonej przez zespoły z Puław, Kędzierzyna i Polic w produkcję, logistykę i sprzedaż tej linii produktów ale także stworzenie nowych możliwości biznesowych – powiedział Hubert Kamola,  Dyrektor Handlowy Grupy Azoty.

 Efekt skutecznej redukcji emisji ze szkodliwych tlenków azotu możliwy jest dzięki zastosowaniu kompleksowego pakietu roztworów mocznika i amoniaku, który pod hasłem EFEKT RedNOx  Grupa Azoty dedykuje dla skutecznej redukcji szkodliwych substancji.

Linia produktowa  RedNOx(R), do której zaliczają się: NOXy(R)- roztwór mocznika 32,5%,PULNOx(R)- roztwory mocznika 40% i 45%, LIKAM(R) – woda amoniakalna to odpowiedź Grupy Azoty  na potrzeby rynku związane z ochroną powietrza.

Produkty te pełnią rolę czynnika redukującego tlenki azotu w stosowanych  przed podmioty zobowiązane regulacjami prawnymi technologiach oczyszczania spalin.

Obok Grupy Azoty Puławy , zgłaszającej produkt w konkursie ,,Teraz Polska”,  linia produktów RedNOx(R) oferowana jest jeszcze przez dwóch producentów mocznika należących do grupy kapitałowej Grupa Azoty tj. Grupę Azoty Kędzierzyn i Grupę Azoty Police.. Wszyscy trzej producenci  posiadają  potencjał produkcyjny i logistyczny pozwalający oferować nie tylko same produkty, ale pełną gwarancję ich dostępności, jakości oraz bezpieczeństwa dostaw.