GPS dla Rodziny – zakończanie projektu

DSC09618     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach jako Lider Partnerstwa zorganizowało Konferencję podsumowującą realizację projektu „GPS dla Rodziny”, którą Honorowym Patronatem objął Minister Pracy I Polityki Społecznej.Konferencja  odbyła się w Szczecinie 16.03.2015 r. w Sali Kongresowej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Krakowska 71-79 Podczas konferencji omówione zostały m.in. nowe metody i narzędzia pracy z matkami, które będą mogli wykorzystać pracownicy instytucji pomocy społecznej i rynku pracy.

 

DSC09620 Konferencję uświetniły wystąpienia:

 • hab. Tomasza Biernata prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Siły rodziny w pracy socjalnej – diagnoza i wykorzystywanie.
 • Katarzyny Piecuch i Marty Chlanda ze Stowarzyszenia Doradców Europejskich „PLinEU” z Krakowa – Coaching godzenia życia zawodowego i osobistego – Nowe narzędzia aktywizacji zawodowej i społecznej. Chwilowa moda czy konieczność?
 • Doroty Rybarskiej-Jarosz Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Prezentacja Opracowania podsumowującego projekt „GPS dla Rodziny”
 • Wspieranie rodziny poprzez aktywizację społeczno –zawodową matek – w dyskusji panelowej wezmą udział Posłanka na Sejm RP Pani Magdalena Kochan, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Seredyn, Dziekan Wydziału Humanistycznego US Pani dr hab. Barbara Kromolicka, prof.US, Dyrektor PUP w Policach Pan Jan Sławczyński, Kierownik OPS w Policach Pani Gabriela Doba, przedstawiciel Pracodawców – Zakłady Chemiczne Police S.A. Grupa Azoty oraz Matka – Pani Anna Zaśko.

DSC09618Konferencja skierowana jest do parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów lokalnych, pracodawców, naukowców i studentów szczecińskich uczelni, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dziennikarzy oraz mieszkańców i wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką.

Projekt „GPS dla rodziny”  był realizowany od marca 2012 roku  w Partnerstwie , w składzie:

Powiat Policki /PCPR Police – Lider / PUP Police – Realizator

Gmina Dobra/OPS Dobra – Partner 1

Gmina Kołbaskowo/ GOPS Kołbaskowo– Partner 2

Gmina Nowe Warpno/ OPS Nowe Warpno – Partner 3

Gmina Police/ OPS Police – Partner 4.

DSC09616Celem głównym projektu było  zwiększenie skuteczności działań instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet, a jego budżet całkowity wynosi  2 782 450,00 zł. W wyniku wdrożenia zaplanowanych przedsięwzięć powstało innowacyjne narzędzie – „NASZK”, umożliwiające prowadzenie symultanicznych i skoordynowanych działań instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, działających na obszarze jednego powiatu (PUP, PCPR, OPS-y). Z „NASZK-a” ( narzędzia aktywizacji społeczno –zawodowej kobiet) skorzystało  556 kobiet- matek z obszaru powiatu polickiego.

NASZK to w szczególności:

– powiatowy koszyk usług dla mam,

– Międzyinstytucjonalna baza danych matek,

– Kawiarenki dla Mam,

– Przewodnik dla Rodziny po powiecie polickim,

– Doradca zawodowy ds. godzenia życia zawodowego i rodzinnego,

– staże zawodowe w niepełnym lub elastycznym czasie pracy,

– dofinansowanie do opieki nad dzieckiem dla matek odbywających staż zawodowy.

DSC09611Innowacja NASZK  jest wielowymiarowa:

 1. Zakłada nowe rozwiązania organizacyjne pomiędzy trzema instytucjami, pracującymi, na co dzień w oparciu o różne przepisy i cele ustawowe;
 2. Zakłada potrzebę powiązania na etapie oddziaływań/usług na kobietę pozostającą bez pracy z powodu urodzenia dziecka – wprowadzających ją w aktywność zawodową, społeczną i kulturalną – jednocześnie;
 3. Przesuwa docelowo środek ciężkości działania ww. służb wobec kobiet po urodzenia dziecka – z charakteru interwencyjnego na charakter profilaktyczny (objęcie usługami kobiety tuż po okresie obowiązkowego urlopu macierzyńskiego, aby zapobiec jej oddalaniu się od rynku pracy, w celu podtrzymania potrzeby aktywności zawodowej i społecznej);
 4. Wyodrębnia koszyk usług dedykowany specjalnie omawianej grupie kobiet, świadczonych przez trzy instytucje: PUP, PCPR, OPS;
 5. Wprowadza nowe narzędzia oddziaływania:
  • staże zawodowe w elastycznym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • dofinansowanie do opieki nad dzieckiem dla kobiet podejmujących pracę lub staż zawodowy,
 6. Wprowadza nową formułę w komunikacji pomiędzy instytucjami rynku pracy a pracodawcami, opartą na języku korzyści i skuteczniejszej polityce informacyjnej wobec tej grupy podmiotów;
 7. Wykorzystuje istniejące narzędzie, jakim jest streetworking, do działań profilaktycznych i rekrutacyjnych wobec kobiet spacerujących z dziećmi w przestrzeni miasta;
 8. Wyznacza Asystentowi Rodziny nowe zadania z obszaru profilaktyki, realizowane metodą pracy grupowej;
 9. Tworzy nowy rodzaj profilu pracownika służb zatrudnienia: doradcy zawodowego ds. godzenia życia zawodowego i rodzinnego, wyposażając go w umiejętność pracy metodą coachingu.

Więcej informacji o projekcie „GPS dla Rodziny” znajdą Państwo na stronie gpsdlarodziny.pl