Grupa Azoty ambasadorem Polski w Senegalu

logo_drupa_azotyPolska delegacja rządowa pod przewodnictwem wiceminister spraw zagranicznych Katarzyny Kacperczyk, przybyła do Senegalu wraz z grupą blisko 40 polskich spółek zainteresowanych nawiązaniem nowych kontaktów handlowych na rynku senegalskim. Wśród najważniejszych przedstawicieli biznesu znaleźli się m.in. reprezentanci sektorów chemicznego, wydobywczego, spożywczego, lotniczego oraz finansowego. Grupa Azoty, działająca z sukcesami na tamtejszym rynku stała się „ambasadorem Afryki Zachodniej” dla polskiego biznesu.   –  Od 2 lat  jesteśmy obecni w Senegalu i oceniamy tą współpracę wzorowo. Uczestnicząc w tej misji chcemy pokazać innym polskim spółkom jakie możliwości czekają na nich w Afryce Zachodniej. Liczymy, że to nowe otwarcie w polsko-senegalskich stosunkach będzie silnym impulsem do ich dalszego rozwoju. – powiedział prezes Grupy Azoty Police Krzysztof Jałosiński, który w dniach 8-9 kwietnia odwiedził Senegal – Nasza działalność na tym terenie pozwala patrzeć optymistycznie na możliwości inwestycji przez inne polskie spółki. Wizyta ta z pewnością ułatwi wielu przedsiębiorcom wejście na tutejszy rynek, a modelowa współpraca Grupy Azoty z rządem Senegalu stanie się wzorem działań dla innych polskich spółek    W trakcie wizyty delegacja została przyjęta przez prezydenta Republiki Senegalu, Macky’ego Sall’a,  z którym rozmawiano o możliwościach rozwoju polsko-senegalskich projektów gospodarczych.  Spotkanie pokazało, że rozwój relacji z silną europejską gospodarką jaką jest Polska, wpisuje się idealnie w plan „Senegal Emergent”, przewidujący współpracę z krajami europejskimi.
Strona senegalska również podkreśliła znaczenie misji gospodarczej zapowiedzią złożoną przez szefa senegalskiej dyplomacji, Mankeur’a Ndiaye’a o otwarciu w najbliższym czasie placówki dyplomatycznej tego kraju w Warszawie.
Dwudniowa misja gospodarcza, została zorganizowana przez MSZ we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W planie wizyty znalazły się spotkania z senegalską administracją rządową , a także udział w Polsko-Senegalskim Forum Gospodarczym. Grupa Azoty jako ambasador polskiego biznesu w Senegalu zorganizowała spotkanie delegacji z prezydentem Macky Sall’em, a także wydała oficjalną kolację dla przedstawicieli rządów Polski i Republiki Senegalu oraz reprezentantów polskich spółek uczestniczących w misji.
Ostatni miesiąc był dla obfity w wydarzenia zacieśniające współpracę polsko-senegalską. W marcu na zaproszenie Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego i Grupy Azoty S.A. do Polski z dwudniową wizytą przyleciał Minister Przemysłu i Górnictwa Republiki Senegalu Aly Ngouille Ndiaye. Dwa tygodnie później Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Police, Rafał Kuźmiczonek uczestniczył  w „5. Forum Biznesu Unia Europejska – Afryka”, poświęconemu handlowi i rozwojowi współpracy pomiędzy oboma kontynentami. Uczestnictwo w misji gospodarczej oraz spotkanie Prezesa Krzysztofa Jałosińskiego z prezydentem Republiki Senegalu było więc kontynuacją działań Grupy Azoty na rzecz umocnienia stosunków biznesowych miedzy oboma krajami.
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. rozpoczęły inwestycje w Senegalu od zakupu 55% udziałów w Spółce African Investment Group SA. Senegalska spółka  posiada koncesje na dostęp do złóż fosforytów i ilmenitów w Senegalu. Dzięki tej transakcji „Police” zostały pierwszą polską firmą  z branży chemicznej, która posiada dostęp do własnych strategicznych surowców.
Republika Senegalu jest jednym z szybciej rozwijających się demokratycznych państw Afryki, z przyrostem PKB równym ok. 4,7 proc. Dominującą gałęzią gospodarki jest ciągle rolnictwo i rybołówstwo, dając zatrudnienie dla 2/3 mieszkańców kraju. Jednak ostatnia dekada przyniosła znaczny rozwój przemysłu, dzięki realizacji rządowego programu inwestycyjnego, głównie w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym. Szybko też rośnie turystyka – Senegal ma 400 km piaszczystego wybrzeża Atlantyku oraz sektor technologii informatycznych.
Grupa Azoty (jednostką dominującą jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie) to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
Grupa Azoty powstała w wyniku kolejnych przejęć krajowych spółek chemicznych.  W skład grupy wchodzą takie podmioty jak: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca), Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.(GZNF Fosfory, Zakłady Azotowe Chorzów S.A.), Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty ATT Polymers GmbH, Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o., Grupa Azoty „Koltar” sp. z o.o.
Od 2008 roku Grupa Azoty S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, znajdując się obecnie w indeksach WIG-CHEMIA, mWIG30, WIG, WIG-PL,, Respect Index oraz międzynarodowym indeksie MSCI. Największym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa z 33 proc. udziałem w akcjonariacie.
W 2012 roku przychody Grupy Azoty wyniosły 7,1 mld zł przy zysku netto na poziomie 300 mln zł. Łącznie Grupa zatrudnia około 13,5 tys. pracowników.
W swojej bieżącej działalności Grupa Azoty stawia na rozwój i innowacyjność dbając jednocześnie o środowisko naturalne. Grupa Azoty kontynuuje tradycje fabryki założonej przed 85 laty z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego, której powstanie było jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym.