Grupa Azoty Police patronem kolejnej klasy chemicznej

Praktyki zawodowe w zakładzie, doposażanie warsztatów szkolnych w sprzęt, organizowanie wykładów i szkoleń o technologii produkcji – m.in. takie działania zadeklarowała Grupa Azoty Police w podpisanej umowie z Zespołem Szkół nr 2
w Szczecinie. Policka spółka objęła patronatem kolejną klasę w zawodzie technik technologii chemicznej.
– Chętnie wspieramy merytorycznie i promujemy inicjatywy oraz projekty związane z kształceniem zawodowym. Szczególnie bliskie są nam te, których beneficjentami są nasi obecni pracownicy, ale także – mam nadzieję – nasza przyszła kadra– zaznaczył w środę podczas uroczystości podpisania dokumentu wiceprezes zarządu polickiej spółki Tomasz Panas. Wyraził także przekonanie, że uczniowie znajdą pracę nie tylko w obecnych zakładach, ale także w mającym powstać w niedalekiej przyszłości kombinacie Polimery Police.
Dyrektor Zespołu Szkół Bogusław Nowak podkreślił, że nauka teoretyczna bez powiązania z praktyką w przyszłym miejscu pracy nie przyniesie tak dobrych efektów, jak połączona ze szkoleniem praktycznym. – Jestem przekonany, że nasza współpraca z Grupą Azoty Police będzie owocna, uczniowie zdobędą odpowiednie wykształcenie i dobre przygotowanie do zawodowego życia.
Zespół Szkół nr 2 w Szczecinie kształci dzieci i młodzież od ponad 60 lat. Na kompleks edukacyjny składają się technikum, gimnazjum oraz szkoła branżowa.
Miesiąc temu spółka podpisała z powiatem polickim porozumienie, na mocy którego w ofercie powstającego właśnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mają pojawić się dwa kierunki odpowiadające na potrzeby Grupy Azoty Police: technik technologii chemicznej oraz operator urządzeń przemysłu chemicznego. Centrum ma także realizować kursy zawodowe dla pracowników spółki.
Grupa Azoty Police już kilka lat temu objęła patronatem klasę o profilu technik technologii chemicznej w polickim zespole szkół. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w spółce, a najlepsi – otrzymują stypendia naukowe.
***
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., wchodząca w skład Grupy Azoty S.A. jest największą w województwie zachodniopomorskim spółką giełdową. Łącznie „Police” zatrudniają ok 3,5 tys. osób.