Grupa Azoty Police wyróżniona „Złotą Akcją”

Grupa_Azoty_Police_wyroznione_Zlota_Akcja230% wzrostu wartości Spółki – Grupa Azoty Police wyróżniona „Złotą Akcją” na GPW. Grupa Azoty Police S.A. została wyróżniona „Złotą akcją” w III Edycji Rankingu TSR – Złota Akcja Biznes.pl.

Wartość spółki w latach 2011-2013 wzrosła o 230%, plasując ją na pierwszym miejscu wśród najlepszych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Nagrodę odebrał Wiceprezes Zarządu spółki Rafał Kuźmiczonek, podczas uroczystej gali zorganizowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nagroda ta jest ukoronowaniem kilkuletniej pracy Zarządu Grupy Azoty Police na rzecz rozwoju spółki i wzrostu jej wartości. Świadczą o tym m.in. liczne przedsięwzięcia, które zostały zainicjowane w ciągu ostatnich lat i które są skutecznie rozwijane.  Do najważniejszych należą m.in. zakup udziałów w senegalskiej spółce African Investmet Group, który pozwolił na dostęp do własnych złóż fosforytów. W efekcie firma zdywersyfikowała dostawy najważniejszych surowców i znacząco obniżyła koszty produkcji nawozów. Przeprowadzenie transakcji w Senegalu otworzyło Grupie Azoty drogę do  zdobywania rynków w Afryce. Ponadto Zarząd Grupy Azoty wypracował Strategię  Rozwoju na lata 2014-2020 oraz program doskonałości operacyjnej Azoty PRO. „Tytuł „Złotej akcji” zobowiązuje do stałego, zrównoważonego rozwoju oraz zwiększania wartości spółki. Ta nagroda to dowód, że nasza ciężka praca ma swoje odzwierciedlenie w wartości spółki. Cieszy mnie fakt, że nasze Zakłady została zauważone i docenione przez ekspertów giełdowych, których zdanie jest bardzo istotne dla naszych inwestorów. Operacjonalizacja Strategii 2014-2020 całej Grupy przyniesie naszym akcjonariuszom jeszcze większy zwrot z zainwestowanego kapitału.” – powiedział Prezes Zarządu Grupy Azoty Police Krzysztof Jałosiński. W celu stworzenia rankingu spółek giełdowych posłużono się całkowitą stopą zwrotu dla akcjonariuszy (Total Shareholder Return), która jest popularnym wskaźnikiem. Pozwala ona ocenić umiejętność kreowania wartości dla akcjonariuszy przez przedsiębiorstwo w danym okresie. Jest to miernik łączący dwie perspektywy, z których analizuje się wyniki przedsiębiorstwa – wewnętrzną oraz zewnętrzną. Decyzje spółki o wypłaconej gotówce, podziale bądź łączeniu nominalnej wartości akcji są podejmowane wewnątrz organizacji i są komunikowane na zewnątrz jako fakt (perspektywa wewnętrzna). Zewnętrzna perspektywa jest oparta o kurs akcji ustalany na wolnym rynku i uwzględnia poglądy dużej grupy inwestorów giełdowych.