Grzegorz Ufniarz rezygnuje z funkcji przewodniczącego RM i członkostwa w „Gryfie XXI”.

Pierwszego lutego 2012 w Internecie pojawiło się oświadczenie Grzegorza Ufniarza. Od dzisiaj nie jest już przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach. Złożył  także rezygnację z członkostwa we Wspólnocie Samorządowej  „Gryf XXI”. Decyzje podyktowane (jak oświadcza)  zostały  względami osobistymi. Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Policach, która odbędzie się 23.02.2021, Grzegorz Ufniarz wystąpi już jako radny niezależny.