I Forum Kobiet NSZZ „Solidarność” w Policach

images

       W dniach 0d 7 do 9 maja w hotelu Dobosz w Policach odbędzie się  „I Forum Kobiet NSZZ Solidarność – XXXV lat razem ”. Zaplanowana została konferencja na temat roli kobiet w przemianach ustrojowych w Polsce, projekcja filmu „Solidarność według kobiet” w reżyserii Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego oraz wystawa IPN, poświęcona  Annie Walentynowicz. Wystawa zostanie udostępniona zwiedzającym w dniach 9 i 10 maja. Będzie ją można zwiedzać w godz. 11:00 – 18:00 (foyer Hotelu Dobosz).

Podczas I edycji Forum wybitni eksperci, przedstawiciele IPN, wykładowcy szczecińskich uczelni, działacze związkowi i politycy, działacze samorządowi wymienią się doświadczeniami oraz przedstawią uwarunkowania historyczne i stan aktualny wybranych aspektów  funkcjonowania Kobiet w życiu społeczno – zawodowym.  Forum organizuje Sekcja Regionalna Kobiet NSZZ „Solidarność”  w Szczecinie.