I Forum Kobiet NSZZ „Solidarność” – XXXV Lat Razem… 8 maja 2015 r.

Centrum Konferencyjne – Hotel Dobosz Police ul. Wróblewskiego 1

PROGRAM

8 maja 2015 r. (piątek)

 

09:30 – 10:00  Rejestracja uczestników / Bufet kawowy

10:00 – 10:30  Powitanie gości

10:30 – 10:50  Prof. nadzw. Elżbieta Grochans … I Bóg stworzył Kobietę…

10:55 – 11:15 Agnieszka Klarman – IPN – Kobiety „ na zakręcie” w cieniu historii.

11:15 – 11:35 Ewa Chabros – IPN – Rola kobiet w opozycji antysystemowej.

11:40 – 11:55 Małgorzata Olejniczak – historia związkowego Radia ABC

11:55 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 12:55 Ewa Tomaszewska – Kobieta w polityce.

12:50 – 13:10 Agata Chełstowska – Kobieta wobec wyzwań XXI wieku. Płeć,

gospodarka, społeczeństwo.

13:15 – 14:00  Panel z udziałem kobiet – praca, pasje, sukcesy

  • Ewa Ornacka- dziennikarz, współautorka książki „Wojny Kobiet”
  • Katarzyna Goławska – oficer wachtowy, praca na platformie wiertniczej, marynarz z Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność
  • Lidia Piecak- artysta plastyk

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 16:50 Projekcja filmu „ Solidarność wg kobiet”

16:50 – 17:00 Spotkanie z autorami filmu Piotrem Śliwowskim i Martą Dzido

17:00 – 17:40 Panel dyskusyjny kobiety opozycji

  • Ewa Zydorek
  • Łucja Plaugo
  • Ewa Tomaszewska

17:40 Podsumowanie i zakończenie konferencji