Informacja dla Mieszkańców gminy Dobra

Szanowni Państwo
z dniem 14 kwietnia 2020r. wprowadzone zostają zmiany w godzinach pracy Urzędu Gminy Dobra.
Zarządzeniem nr 49/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie godzin pracy Urzędu Gminy Dobra ustalono następujące godziny pracy:
– od godz. 7:00 do godz. 13:00,
– od godz. 14:00 do godz. 20:00.
W godzinach 13:00 – 14:00 w pomieszczeniach biurowych przeprowadzana będzie dezynfekcja oraz wietrzenie przestrzeni biurowej, tym samym w tych godzinach nie będzie możliwy kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Dobra.
Powyższe zmiany wynikają z ogłoszonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, konieczności zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Gminy Dobra i bezpieczeństwa pracowników oraz petentów.Korespondencję do Urzędu nadal można zostawiać w przygotowanych do tego pojemnikach:w wejściu do budynku Urzędu Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a,w wejściu do budynku Urzędu Gminy Dobra, Wydział ds. Gospodarki Odpadami
i Egzekucji przy ul. Granicznej 39B w Dobrej, w wejściu do budynku Urzędu Gminy Dobra, Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji przy ul. Granicznej 24a,w holu budynku Urzędu Gminy Dobra, Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy przy ul. Granicznej 24a w Dobrej,przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Dobra, Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska przy ul. Lipowej 51 w Wołczkowie. w godzinach od 7:00 do 20:00.

Bardzo proszę o wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji.
Wójt Gminy Dobra Teresa Dera

Informacja dla Mieszkańców

Informacja o pracy Urzędu Gminy Dobra w dniu 10 kwietnia 2020r.

Informuję, że w dniu 10 kwietnia 2020r. Urząd Gminy Dobra nie będzie prowadził telefonicznej obsługi Interesantów.
W tym dniu możliwe jest pozostawienie dokumentów w przygotowanych do tego pojemnikach w następujących miejscach: w wejściu do budynku Urzędu Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a,w wejściu do budynku Urzędu Gminy Dobra, Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji przy ul. Granicznej 24a.

Uprzejmie informuję, że PSZOK w dniach 10 oraz 11 kwietnia 2020r jest NIECZYNNY.

Za powstałe utrudnienia przepraszam.
Wójt Gminy Dobra Teresa Dera