INFORMACJA DLA OSÓB PRAWNYCH  –   DEKLARACJE PODATKOWE

Informuję, iż zgodnie z ustawą:

–   o podatkach i opłatach lokalnych osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane  złożyć, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru,

 

– o podatku rolnym oraz o podatku leśnym osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane złożyć,  w terminie do 15-go stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek rolny oraz podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzony na formularzu według ustalonego wzoru.

 

Wójt Gminy

Teresa Dera

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *