Jerzy Wenderlich (SLD) na polickim ryneczku- 16 maja