Jesienne porządki w ogródkach

Jesień sprzyja porządkom w przydomowych ogródkach. W wyniku tego powstaje duża ilość odpadów typu zeschła trawa, mech, końcówki przyciętych gałęzi. Odpady miękkie, trawę, można bez problemu wrzucić do worka na odpady biodegradowalne (brązowego) lub  do podstawionych od 1 października do 30 listopada w poszczególnych miejscowościach kontenerów. Ponadto odpady takie właściciele nieruchomości (a nie specjalistyczne firmy zajmujące się pielęgnacja zieleni) mogą bezpłatnie odwieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w miejscowości Dobra, przy ulicy Zwierzynieckiej – obok schroniska dla bezdomnych zwierząt. Grubsze gałęzie przez ich wrzuceniem do kontenera lub oddaniem do PSZOKu powinny być częściowo rozdrobnione. Od 1 października  do 30 listopada odpady pochodzące z pielęgnacji ogrodów można także spalać na terenie nieruchomości. Obowiązują przy tym pewne ograniczenia. Odpady roślinne muszą być wolne od innych zanieczyszczeń i odpadów, których spalanie jest zabronione, w tym odpadów z drewna pokrytego farbami, lakierami, płyt wiórowych, sklejki itp.  Odpady do spalania muszą być suche. W przeciwnym razie w trakcie ich spalania wydobywać się będzie duża ilość dymu, który może negatywnie wpływać na sąsiednie nieruchomości, w tym także może powodować zagrożenie w ruchu drogowym – jeśli dym będzie przedostawać się na drogę. Takie spalanie odpadów zielonych, gdy dojdzie do nadmiernego zadymienia okolicy może skutkować nałożeniem mandatu karnego w wysokości do 500 zł lub skierowaniem sprawy do sądu. Ponadto w trakcie spalania takich odpadów przestrzegać należy ogólnych warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ognisko powinno być pod stałym nadzorem, w oddali od łatwopalnych materiałów, należy dopilnować wygaszenia ognia, tak, aby nie pozostawić żaru. Rokrocznie zdarzają się przypadki konieczności wzywania straży pożarnej, gdzie w wyniku nieostrożnego spalania części roślin doszło do rozprzestrzenienia się ognia.