Klasa wojskowa z Zespołu Szkół im I. Łukasiewicza w Policach zwyciężyła w Zachodniopomorskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych

W dniu 11 kwietnia 2019r. w 15. Wojskowym Oddziale Gospodarczym, odbył się Zachodniopomorski Przegląd Musztry Klas Mundurowych, którego organizatorami byli Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza oraz Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie płk Radosław Niecikowski. W przedsięwzięciu wziął udział Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Jacek Cegieła. Przegląd Musztry Klas Mundurowych jest formą rywalizacji zespołów klas mundurowych z województwa zachodniopomorskiego w zakresie musztry zespołowej zgodnej z regulaminem Sił Zbrojnych RP, programu dowolnego oraz polskiej piosenki marszowej. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja klas mundurowych, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Rywalizację wygrała Klasa Wojskowa z naszej szkoły. Najlepszym dowódcą został nasz uczeń Maciej Sławianowski. Natomiast nagrodę specjalną – Puchar Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty – zdobyła także nasza drużyna z klasy wojskowej. Uczniowie zostali przygotowani do Przeglądu przez nauczyciela zajęć wojskowych Radosława Gołczyńskiego. Laureaci I miejsca będą reprezentować województwo zachodniopomorskie podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych, który odbędzie się w Zakopanem dniach 3 – 4 czerwca. Gratulujemy