„Klasa wolontariuszy z Gimnazjum nr 3 w Policach laureatem Konkursu Poszukiwany Poszukiwana”

dyplom 5              W imieniu Fabryki Aktywności Młodych gorąco dziękujemy za udział społeczności miasta i gminy Police w ogólnopolskim Konkursie „Poszukiwany Poszukiwana” i mamy zaszczyt poinformować, że Klasa wolontariuszy z Gimnazjum nr 3 w Policach została laureatem Konkursu w kategorii: Grupa wolontariacka. Celem Konkursu jest odnalezienie i nagrodzenie najaktywniejszych wolontariuszy i animatorów aktywności młodych w całej Polsce. Chcemy pokazać tych ludzi całej Polsce i nagrodzić ich za ich postawę, pracę z młodzieżą i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego. Prócz wyróżnienia najlepszych Animatorów i Wolontariuszy chcemy w pozytywnym świetle promować wolontariat, pokazywać jego zalety i tworzyć MODĘ NA WOLONTARIAT. Kandydatów do konkursu zgłaszają szkoły, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, społeczności lokalne z terenu każdego województwa, formalne i nieformalne grupy wolontariackie.

Konkurs „Poszukiwany Poszukiwana” jest częścią Projektu „Polska Fabryką Dobra”. Jednym z głównych zadań tego przedsięwzięcia jest integracja gmin w całej Polsce, by przy niewielkim wkładzie każdej z nich stworzyć największą w naszym kraju kampanię promującą wolontariat wśród dzieci i młodzieży, która swym zasięgiem obejmie nawet najmniejsze gminy w Polsce.

 Więcej informacji o projekcie „Polska Fabryką Dobra” na : www.fam.org.pl , www.polskafabrykadobra.fam.org.pl oraz FB Fabryki.

Z poważaniem

                                                                                   Jarek Marciniak

Prezes Fabryki Aktywności Młodych