Kolejne kontrakty na brazylijski rynek

logo_drupa_azotyGrupa Azoty, w ramach kontraktacji produktów nawozowych na kolejne lata, zawarła na początku grudnia szereg umów handlowych z firmą Comexport z siedzibą Sao Paulo na łączną kwotę 360 mln zł. Umowy na sprzedaż siarczanu amonu z Tarnowa oraz z Puław oraz nawozów wieloskładnikowych z Polic będą obowiązywać przez okres trzech lat począwszy od 1 stycznia 2014r. Grupa Azoty od wielu lat współpracuje z brazylijską Spółką Comexport, która jest bardzo dobrze znana na tamtejszym rynku nawozowym.

 W listopadzie Grupa Azoty informowała również rynek o zawarciu z amerykańską firmą Nitron szeregu podobnych umów na kolejne trzy lata. Suma tamtych umów na nawozy wieloskładnikowe, siarczan amonu oraz RSM szacowana była na kwotę 746 mln zł.

W ramach konsolidacji konsekwentnie pracujemy nad zapewnieniem Grupie Azoty stabilnej międzynarodowej współpracy handlowej z naszymi sprawdzonymi partnerami. Swoją politykę handlową chcemy opierać na długookresowych relacjach biznesowych. Dzięki pełniejszej ofercie produktowej korzystamy z synergii logistycznych w zaopatrywaniu bardzo perspektywicznego brazylijskiego rynku­ – komentuje Paweł Jarczewski, Prezes zarządu Grupy Azoty.

W minionym roku wysłane do Ameryki Południowej nawozy stanowiły 19 proc. Całego eksportu Grupy Azoty, z czego 10 proc. przypadło na samą Brazylię.

Brazylia będąc szóstą gospodarką świata (według rankingu World Economic League Table CEBR) odpowiada za blisko 45% PKB Ameryki Łacińskiej posiada 22% obszarów uprawnych w skali światowej. Najważniejszą gałęzią gospodarki Brazylii jest rolnictwo i sektor ten jest najdynamiczniej rozwijającym się na świecie. Kraj jest 4 największym konsumentem składników odżywczych (prawie 5,9% światowych udziałów) zawartych w produkowanych nawozach. Wyprzedzają ją tylko Chiny, Indie, i USA. Konsumpcja nawozów w 2012 roku wyniosła 29,6 mln ton (wzrost o 30% w stosunku do 2003 r.) z czego z importu pochodziło ok. 72% (w tym 75% nawozów azotowych, ok. 92% nawozów potasowych i ok. 50% fosforowych). Dynamiczny wzrost konsumpcji nawozów jest także spodziewany, w następnych latach ok. 3,5% rocznie.