Komunikacyjne zmiany drogi powiatowej Police-Szczecin przez Przęsocin

Chodzi o gruntowny remont drogi powiatowej Police-Szczecin przez Przęsocin jak i budowę ścieżek rowerowych w Policach wzdłuż ul. Piaskowej oraz wzdłuż ul. Rurowej, Tanowskiej oraz Roweckiego. Komunikacyjne inwestycje w powiecie polickim zostaną wsparte unijnymi funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowy dofinansowania przekaże władzom gminy i powiatu w piątek 4 stycznia 2019 roku w Policach, marszałek województwa Olgierd Geblewicz.  To ponad 4 km drogi powiatowej nr 3914Z Szczecin-Police przez miejscowość Przęsocin. Prace budowlane obejmują przebudowę jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz modernizację zatok autobusowych. Tym sposobem poprawi się również dostępność do terenów inwestycyjnych i spójność komunikacyjna Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Koszt inwestycji to prawie 21 mln zł. Urząd Marszałkowski dołoży z eurofunduszy 7 mln zł. Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego w Policach, droga na być gotowa do końca grudnia 2020 roku.

Ścieżki rowerowe powstaną w Policach wzdłuż ul. Piaskowej, na odcinku od skrzyżowania  z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Zamenhofa oraz wzdłuż ul. Rurowa-Tanowska-Roweckiego. Nową infrastrukturę dla cyklistów wzbogacą 2 obiekty „Bike&Ride” z miejscami postojowymi na 20 rowerów. Koszt przedsięwzięcia to prawie 2,3 mln zł. Urząd Marszałkowski z dołoży z eurofunduszy ponad 1,9 mln zł. Gmina Police zamierza zakończyć prace do grudnia br.