Kontynuujmy współpracę

Przeczytaj wywiad

Kuźmiczonek foto 1     Wolę współpracować, niż składać obietnice bez pokrycia –mówi Rafał Kuźmiczonek, niezależny kandydat na członka zarządu, przedstawiciela Pracowników, popierany przez Organizacje Związkowe.

 Startuje Pan w wyborach po raz drugi. Dlaczego?

 Trzy lata temu, choć nie dawano mi wiele szans, zdecydowałem się, aby wystartować, bo uważałem, że pracownicy muszą mieć swój głos w zarządzie. Pracowałem w Zakładach w różnych miejscach, znam sprawy produkcji, utrzymania ruchu ale i marketingu czy relacji inwestorskich. Szedłem wtedy do wyborów, bo uważałem, że zarząd powinien wiedzieć jakie jest nasze, pracowników zdanie. Wtedy też obiecałem sobie, że aby dobrze pełnić swoją funkcję nie mogę oderwać się od problemów pracowników, że muszę być na co dzień na fabryce, spotykać się z ludźmi.

Dziś, kiedy pada pytanie dlaczego startuję, ponownie mogę odpowiedzieć, że udało mi się dotrzymać danego sobie słowa. Jestem po cyklu spotkań na wydziałach. Podczas tych spotkań pytałem jak ludzie oceniają moją pracę. Pytałem czy dalej mam ich poparcie. Usłyszałem, że tak. To jest dla mnie najlepsza ocena i odpowiedź na pytanie dlaczego. Dlatego, że ludzie nadal mnie popierają i warto kontynuować to, co wspólnie zrobiliśmy.

 – To zacznijmy od tego, co udało się zrealizować w tej kadencji?

 – Obiecałem m.in. zmianę sposobu podejścia do problemów Pracowników Z.Ch. „POLICE” SA. , usprawnienie komunikacji między Pracownikami Firmy a jej Zarządem, spójny kierunek zarządzania i rozwoju Spółki. Moim zdaniem wywiązałem się z tych obietnic. Drzwi do mojego gabinetu zawsze były (są i będą) otwarte dla pracowników. Każdy zawsze mógł do mnie przyjść, a ja też byłem stałym gościem na wydziałach. Przez trzy lata byłem na ponad tysiącu spotkań. Cyklicznie spotykałem się z Organizacjami Związkowymi.

 – Co z tego, konkretnie wynikało dla pracowników ?

 Uczestniczyłem w negocjacjach płacowych, w wyniku których nastąpiła zmiana zasad przyznawania corocznych podwyżek, z procentowych na KWOTOWE. Przypomnę, że w 2013 roku było to – 200 zł  + 30 zł uznaniowej, a w 2014 – 250 zł  + 70 zł  uznaniowej. W 2015 stawka zasadnicza co prawda zwiększyła się o 100 zł jednak trzeba przypomnieć, że o 4 mln złotych zwiększeniu uległ fundusz premiowy, zwiększyła się także pula tzw. doładowań na kartę Sodexo oraz wynegocjowane i wypłacone zostały już środki na tzw. „karpia” w wysokości 400 zł. Współpracując ze Społecznymi Zakładowymi Inspektorami Pracy doprowadziliśmy m.in. do przyznania przez zarząd 3 mln zł na poprawę warunków BHP w jednostce biznesowej Pigmenty, do modernizacji systemu wentylacji w Centralnej Sterowni Amoniaku. Wspólnie z Departamentem Bezpieczeństwa pracujemy nad rozwojem programu STOP WYPADKOM” czy projektem ujednolicenia ubrań roboczych. W ramach tego programu zorganizowaliśmy wiele konkursów z finansowymi nagrodami dla pracowników m.in. „ LIDER BEZPIECZEŃSTWA” – I miejsce  3 000 zł, II miejsce 2 000zł , III miejsce  1 000zł czy „STOP WYPADKOM”  – 2 osoby  po 800 zł  4 osoby po 400 zł. Najbardziej produktywna zmiana, której każdy zwycięzca oprócz nagrody rzeczowej otrzymał 250 zł nagrody pieniężnej.

 Polepszenie warunków pracy Załogi, a wręcz zachowanie miejsc pracy dla Pracowników Z.Ch. „Police” SA ( w przypadku sprzedaży wydziału EC I i OSW Brzózki ) to był jeden z głównych moich celów. Pracownicy obsługujący sieć wodną otrzymali samochód, na instalację nawozów PN3 trafił centralny odkurzacz. Od niedawna nadzoruję pracę zakładowych laboratoriów. Poznajemy się z Paniami, bo przecież tutaj większość Pracowników to Panie. Rozmawiamy o tym jak rozwiązać dzisiejsze problemy i co zrobić w przyszłości.

 – Zdecydował się Pana na start, ma Pan poparcie pracowników i związków.

 – Tak i za to bardzo chciałem podziękować. Przede wszystkim pracownikom za słowa wsparcia podczas spotkań i konkretne poparcie na listach. Zebrałem już bez mała 200 podpisów na listach poparcia. Poparły mnie Zakładowe Organizacje Związkowe – NSZZ „Solidarność”, MNSZZ Pracowników GA Z.Ch. „POLICE” SA, MKZ ZZ- Kontra 95 oraz NSZZ Solidarność 80 i Z Z Inżynierów  i Techników. To ważne, bo przed trzema laty tego poparcia nie miałem. To dla mnie dowód na dobrą ocenę tego, co robiłem w zarządzie. Dziękuję.

 -Skupmy się zatem na przyszłości. Jakie są Pana plany na następną kadencję?

 – KONTYNUACJA dobrej współpracy zamiast rewolucji – to moje hasło w najwiękswzym skrócie. KONTYNUACJA działań na rzecz Pracowników, którzy zawsze byli, są i będą dla mnie najważniejsi, bo byłem, jestem i chcę być pracownikiem Zakładów. Mój program, ż którego będzie można mnie rozliczyć to:

  1. Tworzenie nowych miejsc pracy, poprzez ciągły rozwój Spółki. Powstaną wtedy, gdy Zakłady będą  się rozwijały, gdy będziemy myśleli o nowych produktach, kiedy będą mogły powstawać nowe instalacje i  będziemy modernizowali dotychczasowe linie produkcyjne.  Dlatego chcę dbać o ciągły rozwój naszych Zakładów, dyfersyfikację produkcji, modernizację działalności Spółki.
  2. Usprawnienie obsługi związanej z utrzymaniem ruchu – efekt połączenia spółek „Remech i „Automatika” – szybsze usuwanie usterek, awarii.
  3. Jeszcze lepsza, rzetelna, dwustronna komunikacja między Pracownikami a władzami naszej Spółki – kontynuacja dotychczasowych działań, dających wiele pozytywnych efektów.
  4. Regularne wizyty na Wydziałach i indywidualne spotkania za pracownikami –
  5. Współpraca ze związkami zawodowymi, Społecznymi Zakładowymi Inspektorami Pracy na rzecz coraz lepszych warunków pracy naszej Załogi – dotychczasowe sukcesy we współpracy przekonują o słuszności takiego współdziałania.
  6. Praca i współpraca na rzecz rozwoju całej społeczności Gminy Police – zawsze ściśle współdziałaliśmy, in. poszerzyliśmy ulicę Piotra i Pawła, utrzymujemy wspólnie ścieżki rowerowe.

 – W jaki sposób chciałby Pan przekonać Pracowników Zakładów, aby głosowali na Pana?

 – Najpierw chce przekonać pracowników do tego, że przedstawiciel załogi w Zarządzie jest w ogóle potrzebny. Wierze, że moja dotychczasowa praca pokazuje, że tak. Po drugie, proszę o głos na kontynuację dobrej współpracy, na doświadczenie i pewność. Znam naszą firmę doskonale. Pracuję tu od 1998 roku. Tak jak wielokrotnie mówię nie składam obietnic bez pokrycia. Wolę współpracować i pracować dla dobra naszej Załogi.

– Dziękuje za rozmowę

 www.kuzmiczonek.pl

facebook.com/rafalkuzmiczonek

Rafał Kuźmiczonek

rafal2_wwwWiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. , przedstawiciel pracowników Z. Ch. „Police” S.A

Wykształcenie: Studia wyższe w Wydziale Zarządzania i Informatyki w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu – w zakresie Organizacja i Zarządzanie na kierunku Ekonomia oraz w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – kierunek Administracja. Obecnie, słuchacz Studium MBA Uniwersytetu Szczecińskiego.

Szkolenia i kursy: Public Relations – budowanie wizerunku firmy, Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania. Polityka PR w sytuacji kryzysowej, Szkolenia w zakresie zarządzania: czasem, zmianą, stresem oraz budowania i motywowania zespołu,

Kierowanie motywacyjne

Doświadczenie zawodowe: Pracę zawodową rozpoczął w Zakładzie Mechaniki Maszyn Kotlarskich, od lipca 1998 roku w Zakładach Chemicznych „Police” S.A. jako aparatowy, w  Wydziale Składowisk. Następnie w lipcu 2002 roku w ramach przeniesienia międzywydziałowego rozpoczął pracę w biurze prasowym jako specjalista Public Relations. Kolejnym etapem, od marca 2007 roku była praca polegająca na kierowaniu Biurem Prasowym jako Rzecznik Prasowy Zakładów Chemicznych „Police” SA. Od połowy maja 2011 roku pracował w dziale marketingu Z. Ch. „Police” S.A. Następnie specjalista w Biurze Strategii. Obecnie, jako Wiceprezes Zarządu, z wyboru załogi.

Dodatkowe informacje: Jęz. Angielski  – Upper intermediate, Współtworzenie i udział w kampanii wprowadzającej Spółkę na GPW, Prezes Zarządu Fundacji Grupy Azoty na rzecz rozwoju piłki siatkowej kobiet