Milion na ścieżki rowerowe

 

 logo34 9. czerwca w Urzędzie Gminy w Policach odbyła się uroczystość podpisania dokumentu, który przypieczętował powstanie w Policach ścieżek rowerowych. Pozwoli to na zwrot poniesionych kosztów w wysokości 1 mln zł . Odbiór techniczny  zaplanowano na 15 czerwca. Pieniądze unijne przyznano Gminie w wyniku  konkursu, który zakłada możliwość refinansowania także projektów niezakończonych, ale będących w fazie realizacji.  Olgierd Geblewicz,  w krótkim wystąpieniu podkreślił wagę jaką przykładają samorządy do rozwoju infrastruktury turystycznej w Metropolii Szczecińskiej. Turystyczne ścieżki rowerowe należą do priorytetów polityki marszałka w tej dziedzinie. Burmistrz Diakun zauważył, że w gminie jest już w sumie ok. 15 km ścieżek rowerowych.

  Wprowadzenie roweru miejskiego w Szczecinie jest dowodem na to, że plany zachęcenia ludzi do korzystania z dwóch kółek są sensowne i przerastają pierwotne oczekiwania. Poza tym przygraniczna sieć rowerowa zostanie wpięta do systemu europejskiego. Nasz zachodni sąsiad, jak i kraje skandynawskie posiadają, jak wiemy sieć prawdziwych autostrad rowerowych. Koszt polickiej inwestycji to 1,3 mln zł., z czego milion to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Odcinek policki to około 2 kilometrów. Trasa jest podzielona na 4 odcinki. Pierwszy na Siedleckie,j  drugi także przy tej ulicy tyle, że po drugiej stronie drogi od ul.  Tanowskiej do skrzyżowania z Wróblewskiego.  Następne dwa odcinki przy Grunwaldzkiej i Kościuszki.

 Projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Policach w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Umowa o dofinansowanie nr  UDA-RPZP.06.03.00-32-005/13-00