Na 46 sesji Rady Miejskiej w Policach

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA POLIC
za okres od 29 sierpnia 2018 roku do 25 września 2018 roku
Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

24 września w Urzędzie Miejskim w Policach odbyła się konferencja prasowa dotycząca gospodarki mieszkaniowej Gminy Police oraz wysokości opłat wodnokanalizacyjnych. W czasie konferencji zabrali głos wygłosili Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Król, mój zastępca Jakub Pisański, Prezes ZWiK oraz moja skromna osoba.
Nadmieniam dodatkowo, że do programu „Mieszkanie Plus” wskazaliśmy najatrakcyjniejsze nieruchomości w mieście: przy zbiegu ulic Wyszyńskiego i Piłsudskiego, Robotniczej i Piaskowej, Piłsudskiego i Mazurskiej. Nie zostały one jednak zakwalifikowane do programu.
Przystąpiliśmy do rozmów z Bankem Gospodarstwa Krajowego, który ma wdrażać filar komercyjny programu. 2 października przedstawiciele Gminy spotkają się w sprawie budowy mieszkań w Policach w Warszawie z przedstawicielami BGK. Konferencja miała charakter informacyjny i wyjaśniła sprawę tych dwóch zagadnień.
21 września 2018 roku uczestniczyłem w uroczystym spotkaniu dotyczącym realizacji inwestycji pn. Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach”. Inwestycja realizowana jest we współpracy Powiatu Polickiego, Gminy Police, Gminy Dobra, Gminy Kołbaskowo i Nowe Warpno przy wsparciu finansowym ze środków unijnych. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 3.650.000 zł. Celem naszego wspólnego działania jest stworzenie miejsc pobytu dziennego dla blisko 80 osób starszych. Gmina Police wsparła inwestycję w 2018 roku kwotą 800 tys. zł. Dodatkowo należy zaznaczyć, że Gmina pokrywa koszt pobytu mieszkańców w Dziennym Domu Senior+, który w 2018 roku szacowany jest na kwotę 150.000 zł.
3 września łącznie z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 zostały oddane do użytku dwie inwestycje zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Przy Szkole Podstawowej nr 1 otwarto miasteczko rowerowe, natomiast przy Szkole Podstawowej nr 3 oddano do użytku nowy plac zabaw.
Tego samego dnia w starym budynku Filialnej Szkoły Podstawowej w Pilchowie oddano do użytku świetlicę, na którą zaadaptowano strych. Ta inwestycja była realizowana w ramach budżetu gminnego.

Od 3 września Gmina Police rozpoczęła realizację programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Police. Do programu mogą przystąpić osoby zamieszkałe na terenie gminy Police urodzone w 1953 roku lub wcześniej. W ramach programu zostaną przeprowadzone darmowe szczepienia ochronne przeciwko grypie poprzedzone wywiadem oraz badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia. W 2018 roku realizatorami programu szczepień są: „POLVITA” sp. z o. o., Zakład Opieki Zdrowotnej „Consulta”, oraz „Medika” Usługi Medyczne.
Program realizowany jest ze środków budżetowych gminy Police.

4 września w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach odbyło się spotkanie w sprawie Zachodniopomorskiej Szczecińskiej Szkoły Ćwiczeń. Jest to projekt realizowany przy współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie, Gminy Police oraz Powiatu Stargard. Zakłada on działania mające na celu wspieranie procesów uczenia się nauczycieli i studentów. W spotkaniu udział wzięli m. in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak, mój zastępca Maciej Greinert oraz naczelnik wydziału oświaty i kultury Witold Stefański.
30 sierpnia wraz z przewodniczącym rady Witoldem Królem, starostą polickim Andrzejem Bednarkiem i przewodniczącym Rady Powiatu Cezarym Arciszewskim uczestniczyłem w uroczystościach upamiętniających 38. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 30. rocznicę zakończenia strajków szczecińskich. Najpierw złożyliśmy kwiaty w imieniu mieszkańców Polic pod pomnikiem „Ludziom Solidarności”, natomiast później wzięliśmy udział w głównych uroczystościach, które odbyły pod bramą Stoczni Szczecińskiej.

W dniach od 31 sierpnia do 2 września Gmina Police zaprezentowała się podczas Targów Gospodarczych Leistungsschau der Uecker-Randow-Region w Pasewalku. Impreza, podczas której swoje stoiska miało ponad 100 wystawców, odbyła się już po raz 27.

14 września zakończyliśmy przyjmowanie projektów do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Łącznie wpłynęło 25 wniosków – 6 sołeckich oraz 19 miejskich. Ze względu na wycofanie jednego z wniosków do oceny formalnej zostaną przekazane 24 wnioski.

10 września w siedzibie polickiej biblioteki odbyły się uroczystości związane z jubileuszem jej siedemdziesięciolecia. Dzieje polickiej biblioteki sięgają lutego 1948 r., kiedy powołany został Komitet Biblioteczny, którego zadaniem było przygotowanie powołania do życia polskiej instytucji bibliotecznej w Policach. Wypożyczalnie książek, w miejscu znanym policzanom do dziś – tj. w pobliżu staromiejskiego rynku, oficjalnie ruszyły pół roku później, 23 sierpnia 1948 r. Obecnie dyrektorem biblioteki jest Wioletta Kołodziejczyk, której gratuluję tego doniosłego jubileuszu.

2 września razem ze starostą polickim Andrzejem Bednarkiem i przewodniczącym Rady Powiatu Cezarym Arciszewskim wziąłem udział w zorganizowanym przez Zachodniopomorski Związek Sybiraków Oddział Przęsocin spotkaniu. Wydarzenie to było okazją do wspominania tych, którzy zostali wywiezieni na Sybir i nigdy stamtąd do Polski nie wrócili.

15 września na placu przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Traugutta odbył się piknik rodzinny – dzień starego miasta. Piknik zorganizowany został przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach przy współpracy z Radą Osiedla nr 2 „Stare Miasto”.
Impreza została zrealizowana w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Dziękuje pani radnej i przewodniczącej Rady Osiedla nr 2 Krystynie Seweryńczyk oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Policach za organizację tego pikniku.

16 września razem z moim zastępcą panem Jakubem Pisańskim wziąłem udział w rajdzie rowerowym po terenach Powiatu Polickiego pod hasłem: „100 kilometrów na 100-lecie Niepodległości Polski”. Rajd organizowany był przez stowarzyszenie Sama Rama w Policach. Pragnę podziękować prezesowi stowarzyszenia panu Wiesławowi Gawłowi oraz Wydziałowi Promocji i Współpracy Zagranicznej.
Rajd zakończył się przed mszą świętą organizowaną w ramach dożynek w Przęsocinie.
16 września w Przęsocinie odbyło się coroczne dziękczynienie za plony, czyli dożynki. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej. Po mszy korowód z wieńcem dożynkowym, chlebem upieczonym z tegorocznych zbiorów niesionym przez starostów dożynek udał w miejsce gdzie odbywała się wspólna biesiada.
Pragnę podziękować radzie sołeckiej oraz radnej i sołtys Przęsocina pani Zofii Hlek za organizację dożynek.

8 września na deptaku przy ul. Zamenhofa odbył się XII piknik organizacji pozarządowych „Jesteśmy, działamy”. W trakcie imprezy zaprezentowało się ponad 20 organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Police oraz powiatu polickiego. Dla licznie odwiedzających wydarzenie mieszkańców było przygotowanych wiele atrakcji. Gmina Police po raz drugi organizowała piknik wspólnie z powiatem polickim.

Tego samego dnia (to jest 8 września) razem z przewodniczącym rady Witoldem Królem, starostą Andrzejem Bednarkiem oraz przewodniczącym Rady Powiatu Cezarym Arciszewskim wziąłem udział w festynie z okazji 25 lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”. Impreza odbyła się na placu u zbiegu ulic Roweckiego oraz 1 Maja.

1 września na kompleksie rekreacyjnym w Pilchowie odbyła się druga Sołtysiada i Biesiada. W rozgrywkach udział wzięły drużyny reprezentujące wszystkie sołectwa Gminy Police.
W tym roku zwyciężyło sołectwo Siedlice, przed Tanowem oraz Pilchowem. Wszystkie sołectwa otrzymały nagrody rzeczowe oraz pieniężne. Serdecznie gratuluję zwycięzcom oraz uczestnikom. Mam nadzieję, że w przyszłym roku rywalizacja będzie równie zacięta.

HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116
HB4116