Nowe autobusy dla Polic

Zdjęcie użytkownika Wieści Polickie.Zdjęcie użytkownika Wieści Polickie.Zdjęcie użytkownika Wieści Polickie.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. informuje, że w dniu 16.10.2015 o godz. 12:30 w siedzibie Spółki obyło się uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu nr WND-RPZP.06.04.00-32-003/14 pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK Sp. z o. o. – etap II”

W uroczystości udział wzieli:

Joanna Żurowska – radna Sejmiku Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Władysław Diakun – Burmistrz Polic, Kazimierz Trzciński – Prezes Zarządu SPPK SP. z o.o.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w okresie od lipca 2012 roku do września 2015 roku realizuje projekt pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK sp. z o.o. – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6 „Rozwój Funkcji Metropolitalnych”, Działania 6.4 „Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym”.

 

Planowana, całkowita wartość projektu wyniesie 11.513.531,85 zł, z czego Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.000.000 zł.

W ramach projektu zakupionych zostało łącznie 9 nowych autobusów niskopodłogowych, 6 przegubowych i 3 solowe(2012 rok – 4 autobusy, 2013 r. – 2 autobusy, 20145 r. – 3 autobusy).

Autobusy są niskopodłogowe, wyposażone w udogodnienia dla pasażerów niepełnosprawnych, wyposażone w całopojazdową klimatyzację oraz spełniające najwyższe normy emisji spalin EEV i Euro 6. Dostawcą autobusów wyłonionym w przetargach jest firma MAN.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Projekt nr WND-RPZP.06.04.00-32-003/14 pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK sp. z o.o. – etap II”.

Specyfikacja wyposażenia autobusów:

  • Niskopodłogowe na całej długości
  • Automatyczna skrzynia biegów
  • Silniki spalinowe na olej napędowy, spełniające najwyższą normę emisji spalin EEV i Euro 6
  • Silnik umieszczony w komorze wyposażonej w automatyczny system wykrywania i gaszenia pożaru
  • Zawieszenie pneumatyczne z funkcją tzw. przyklęku podczas postoju na przystanku
  • Klimatyzacja na całej przestrzeni pasażerskiej
  • Rampa dla wózków inwalidzkich przy drugich drzwiach opuszczana manualnie
  • zabezpieczenia przeciw przytrzaśnięciu pasażera drzwiami autobusu
  • urządzenia informacji pasażerskiej – elektroniczne tablice świetlne wyświetlające numery linii, kierunek jazdy i przystanki
  • autobusy pomalowane są w tradycyjne barwy SPPK