Nowe inwestycje stworzą miejsca pracy w „Policach”

12

W trzecim kwartale br. Grupa Azoty ogłosiła nową strategię na lata 2014-2020, w wyniku  której w „Policach” rusza poważny program inwestycyjny. Wielomilionowe inwestycje spowodują znaczący wzrost miejsc pracy. Organiczny rozwój zakładów to efekt stabilnego wzrostu oraz dobrych wyników finansowych. Po trzech kwartałach 2014 roku Grupa Azoty Police S.A. wypracowały 64 mln zł zysku. Spółka, pomimo niekorzystnych warunków w otoczeniu zewnętrznym osiągnęła lepsze wyniki z działalności operacyjnej w stosunku do 3Q ub. roku. To efekt m.in. uzyskania niższych kosztów podstawowych surowców oraz wyższej sprzedaży nawozów. Nowa strategia całej Grupy opiera się na trzech głównych filarach: przejęciach w wymiarze globalnym, rozwoju organicznym poprzez realizacje planu inwestycyjnego o wartości 7 mld zł oraz zwiększeniu efektywności działań Grupy wynikających z Programu Doskonałości Operacyjnej. „W „Policach” uruchomiliśmy duży program inwestycyjny, dzięki któremu zwiększymy nasze moce produkcyjne oraz będziemy bardziej elastycznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku. W efekcie w ciągu kilku najbliższych lat zatrudnienie w naszej spółce znacząco wzrośnie” – powiedział Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu Grupy Azoty Police, Wiceprezes Grupy Azoty S.A. „Realizacja drugiego filaru strategii Programu Doskonałości Operacyjnej Azoty PRO poprawi funkcjonowanie naszych Zakładów w obszarze produkcji, efektywności energetycznej, remontów i utrzymania majątku, zakupów i logistyki oraz funkcji wsparcia. Jego realizacja pozwoli spółce generować pokaźne oszczędności.” – dodaje Prezes Zarządu Krzysztof Jałosiński. Po trzech kwartałach 2014 roku Grupa Azoty Police S.A. wypracowały 64 mln zł jednostkowego zysku. Przychody w 3Q br. ukształtowały się na podobnym poziomie co w tym samym okresie rok temu wynosząc 500 mln zł. Spółka poprawiła z kolei wyniki z działalności operacyjnej, EBIT i EBITDA. „Wyniki finansowe za 3Q 2014 są porównywalne do tych z ubiegłego roku. To kolejny pozytywny okres działalności, który stabilizuje kondycję finansową spółki. O naszej dobrej sytuacji finansowej świadczą m.in. poziom realizowanych inwestycji, podwyżki pensji dla pracowników oraz dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami – dodał Prezes Krzysztof Jałosiński. W 3Q 2014 r. na relatywnie dobre wyniki wpływ miały większa sprzedaż nawozów oraz niższe koszty. Na ich korzyść wpłynęły obniżki cen podstawowych surowców do produkcji nawozów wieloskładnikowych (fosforytów, soli potasowej, siarki), co pozwoliło zneutralizować negatywne uwarunkowania zewnętrzne. Wypracowane wyniki pokazują bardzo stabilną sytuację finansową zakładów, dzięki której spółka może realizować plan inwestycyjny oraz inne cele strategiczne całej Grupy Kapitałowej.