Nowe możliwości dla rowerzystów w Policach

rowerMiłośnicy dwóch kółek skorzystają z nowej infrastruktury rowerowej w Policach. Cztery odcinki ścieżki, które otrzymają unijne wsparcie, poprawią m.in. dostęp do atrakcji turystycznych znajdujących się w Szczecińskim Obszarze Metropolitarnym. Uroczyste podpisanie umowy nastąpi we wtorek, 9 czerwca, w Policach. Udział w niej weźmie marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Długość trasy to w sumie 2 km. Ścieżka podzielona została na 4 odcinki. Pierwszy z nich zaprojektowany został po prawej stronie ulicy Siedleckiej w miejscu istniejącego chodnika i prowadzi w kierunku ulicy Piłsudskiego. Odcinek drugi obejmuje lewą stronę ulicy Siedleckiej za skrzyżowaniem z ulicą Wróblewskiego i prowadzi w kierunku ulicy Grunwaldzkiej. Trzeci zlokalizowany został zaś przy ulicy Grunwaldzkiej,
za przejazdem kolejowym i dojedziemy nim do ulicy Starzyńskiego. Ostatni czwarty etap prowadzi od ulicy Starzyńskiego w kierunku ulicy Kościuszki i dalej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 114.

Koszt inwestycji to ponad 1,3 miliona złotych. Blisko 1 milion złotych to wsparcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Rowerowy projekt wpisuje się w założenia 6 Osi Priorytetowej „Rozwój Funkcji Metropolitalnych”, Działanie 6.3 „Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym” RPO WZ na lata 2007-2013.

Uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej w Policach

w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym

Wtorek, 9 czerwca 2015 roku