Obelisk upamiętniający tułaczkę Greków odsłonięty

Przedstawiciele mniejszości niemieckiej, ukraińskiej, żydowskiej i przede wszystkim greckiej spotkali się na cmentarzu komunalnym w Policach. Łzy wzruszenia u wielu osób towarzyszyły uroczystości odsłonięcia obelisku upamiętniającego losy imigrantów z Grecji uciekających przed prawicowym reżimem krótko po zakończeniu II wojny światowej. Dla niektórych z nich tułaczka ta zakończyła się w Policach. Jedni wrócili do Grecji  inni zostali w Polsce, z myślą o nich powstał ten obelisk. Uroczystość o charakterze religijnym w obrzędzie grekokatolickim miała wyjątkowo uroczysty charakter. Ekumeniczna modlitwa pokazała w sposób jednoznaczny możliwość istnienia obok siebie różnych kultur. Wzajemne się ich przenikanie może służyć tworzeniu się wielonarodowościowej subkultury , z jaką   mamy do czynienia w Policach.