Od szkolenia do zatrudnienia – rusza nowy projekt .

        W Młodzieżowym Centrum Kariery w Policach rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”. Celem projektu jest pomoc młodzieży w odnalezieniu się na rynku pracy, poprzez uzyskanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Projekt zakłada wsparcie dla uczestników niepracujących, biernych zawodowo, bez kwalifikacji lub posiadających kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Każdy uczestnik będzie objęty indywidualnym wsparciem w zakresie przezwyciężenia trudności związanych z ich aktywnością zawodową. Końcowym etapem projektu jest staż zawodowy. Indywidualny Plan wraz z odpowiednim doborem zawodu połączony z praktyką, jest doskonałą formą przygotowania na danym stanowisku, a w konsekwencji zaktywizowania młodzieży do poszukiwania pracy w tym kierunku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Młodzieżowego Centrum Kariery znajdującym się przy ulicy Fabrycznej 21 lub do Hufca Pracy lub kontakt telefoniczny po d nr  91 421-24-42
Zapraszamy młodzież:
– w wieku od 18 do 24 roku życia
– nieaktywną zawodowo, nieuczącą i nieszkolącą się
– osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:
– Szkolenia zawodowe dopasowane indywidualnie do każdego uczestnika
– 3-miesięczne płatne staże zawodowe
– Kurs prawa jazdy kat. B
– Kursy językowe, komputerowe podstawowe i ECDL
– Doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy
– Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się
– Warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty
– Zakup stroju na rozmowę kwalifikacyjną dla każdego uczestnika
Dodatkowo gwarantujemy:
– Stypendium szkoleniowe po zakończeniu szkolenia i stypendium stażowe
– Dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia
– Wyżywienie w trakcie zajęć
– Ubezpieczenie NNW na czas trwania projektu
– Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Zapraszamy do zgłaszania się!
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny