Odpady zielone w gminie Dobra

Zbiórka odpadów zielonych do kontenerów, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobra, odbywa się do 15 kwietnia. Po tym terminie, dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali segregację, odpady zarówno zielone jak i kuchenne odbierane będą tylko z pod nieruchomości, 3 x w miesiącu, wg harmonogramu. Właściciele nieruchomości, którzy nie prowadzą selekcji, odpady kuchenne wrzucają do pojemnika na odpady zmieszane a odpady zielone przywożą do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Dobra ul. Zwierzyniecka 4.

APELUJĘ O NIE POZOSTAWIANIE PO 15 KWIETNIA WORKÓW Z ODPADAMI
W MIEJSCU PODSTAWIANIA KONTENERÓW NA ODPADY ZIELONE.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska