Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, ul. Kolorowa 25

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

Przedmiot: wychowanie przedszkolne
ilość wakatów: 5
liczba godzin w tygodniu: pełny etat (25/25 lub 22/22)

Informacje o wakacie:
zatrudnienie 01.11.2020r.
miejsce zatrudnienia: Przedszkole Publiczne Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 25
ważność ogłoszenia: 25.10.2020 r.

dane adresowe do przesyłania ofert:
nazwa jednostki: Przedszkole Publiczne Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 25
72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16a, telefon: 91 885 39 02, e-mail:sekretariat@przedszkolemierzyn.pl

Niezbędne wymagania:
-obywatelstwo polskie,
-ukończenie studiów wyższych kierunkowych lub licencjat kierunkowy z przygotowaniem pedagogicznym,
-kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
-kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.

Wymagane dokumenty:
-życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
-list motywacyjny,
-kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
-kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
-kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
-oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
-oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
-oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am)skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 25 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@przedszkolemierzyn.pl do 25.10.2020 z opisem: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dyrektor Zespołu Przedszkoli w Mierzynie
Beata Kropidłowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *