W sobotę 7 września podczas XIII Pikniku Organizacji Pozarządowych „Jesteśmy, działamy” odbyła się ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie” zorganizowana przez Powiat Policki.

Podczas tegorocznej akcji czytano utwory ze zbioru „Nowele Polskie”.  Oprócz mieszkańców utwory czytali także przedstawiciele samorządów: powiatowego i gminnego – Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski, Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Policach Jolanta Toboła, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd, Radni Rady Powiatu w Policach: Małgorzata Siemianowska, Danuta Chylewska-Kęsy, Albin Majkowski oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach Witold Stefański.

Wszystkie egzemplarze utworów zostały opatrzone okolicznościową pieczęcią.

Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie:

  1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
  2. Dym – Maria Konopnicka
  3. Katarynka – Bolesław Prus
  4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
  5. Orka – Władysław Stanisław Reymont
  6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
  7. Sachem – Henryk Sienkiewicz
  8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji