Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Dobra

 

Wójt Gminy Dobra przypomina, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia 2021 pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r., poz. 2277 ze zm.). Dnia 31 stycznia 2021r. upływa termin wniesienia pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobra w 2021r.
Opłatę należy wnieść na rachunek gminy:
PKO Bank Polski S.A. Szczecin 46 1020 4795 0000 9602 0331 9589
lub dokonać wpłaty w kasie Urzędu Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16A w Dobrej.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych można pobrać w WSOiOŚ Urzędu Gminy Dobra w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51 lub na stronie internetowej: www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce Ewidencja Działalności Gospodarczej.