Policami dalej pokieruje jeden z najskuteczniejszych polskich menadżerów – Krzysztof Jałosiński

      Skuteczna restrukturyzacja i modernizacja spółki, wdrożenie światowej klasy programów jalo w davosoptymalizacyjnych, włączenie do Grupy Azoty i pozyskanie własnej kopalni surowców w Afryce to bilans 52 miesięcy zarządzania Prezesa Krzysztofa Jałosińskiego „Policami”. Ponadto, dzięki rozpoczęciu realizacji największej inwestycji spółki w historii polskiej chemii, która jest wzorowym przykładem procesu reindustrializacji przemysłu w Europie, spółka w ciągu niespełna 4,5 roku zwiększyła prawie trzykrotnie swoją wartość. W efekcie tych działań Krzysztof Jałosiński został powołany na trzecią kadencję Prezesa Zarządu.    

 

Decyzja Rady Nadzorczej jest konsekwencją znaczących dokonań Zarządu w ubiegłej kadencji, w której to Grupa Azoty Police odnotowała najlepszy okres w swojej dotychczasowej działalności. Spółka zwiększyła bezpieczeństwo produkcji poprzez dywersyfikację dostaw surowców nabywając w 2013 roku za 28,85 mln dolarów 55% akcji African Investment Group. Dzięki tej inwestycji Grupa Azoty Police została pierwszą polską spółką posiadającą własne złoża surowców, jednocześnie jako pierwsza spółka Skarbu Państwa z powodzeniem zrealizowała tego typu inwestycję w Afryce. Uzyskała ona dostęp do złóż fosforytów oraz piasków ilmenitowych w Senegalu, oszczędzając rocznie na ich zakupie ponad 30 mln złotych

W minionej kadencji Zarząd Polic rozpoczął również realizację kilku kluczowych dla przyszłości zakładów projektów inwestycyjnych. Największym z nich jest warta blisko 1,7 miliarda złotych budowa instalacji do produkcji propylenu metodą PDH wraz z  blokiem energetyczny oraz terminalem chemikaliów we własnym porcie w Policach. Skala tego flagowego projektu porównywalna jest z budową kolejnych zakładów w Policach. Stąd też nazwa instalacji „Police II”, która po uruchomieniu w 2019 roku będzie najnowocześniejszą fabryką tego typu w Europie. Realizacja projektu wpisuje się w proces reindustrializacji przemysłu na Starym Kontynencie. Pozwoli on także na wzrost przychodów Grupy Azoty Police o ok. 2 mld złotych. Dodatkowo spółka na rozwój organiczny tzn. budowę i modernizacje węzła oczyszczania spalin, kotłów w Elektrociepłowni, instalacji amoniaku i reaktorów amoniaku, przeznaczyła w ciągu kilku ostatnich lat setki milionów złotych.

Wszystkie te wydarzenia pozwoliły Grupie Azoty Police na historyczny wzrost wartości spółki, który wyniósł 280 proc. zarabiając w okresie 3 lat prawie 250 mln złotych. Od momentu konsolidacji polskiej chemii bezpieczeństwo działań spółki znacząco wzrosło, a coraz większe nakłady inwestycyjne sprawiają, że Zakłady w Policach stają się coraz bardziej innowacyjne. Rok przed objęciem funkcji Prezesa Zarządu „Polic” tj. w 2010 r. spółka miała setki milionów długów i była na krawędzi bankructwa.

 

Sukcesy Zarządu Grupy Azoty Police. zostały docenione przez organizacje biznesowe i branżowe, które uhonorowały spółkę wieloma nagrodami w tym m.in. Filarem Polskiej Gospodarki, Perłą Biznesu, Złotą Akcją,  Lokomotywą Przedsiębiorczości i nagrodą Eko Trendy. Prezes Zarządu Grupy Azoty Police i Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Krzysztof Jałosiński został wyróżniony Medalem Honorowym „Zasłużony dla Eksportu”, tytułem „Człowiek Dekady Tego, który zmienił polską Naftę i Chemię”

W ubiegłym roku Krzysztof Jałosiński został także powołany do Zarządu Grupy Azoty S.A., w której pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw strategii i rozwoju Grupy Kapitałowej. Wcześniej był prekursorem zmian w ZAK S.A., który jest obecnie częścią Grupy Azoty.