Police zwiększą opłacalność produkcji amoniaku przy współpracy z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych

IMG_4939 (1)Grupa Azoty Police zmodernizuje instalacje do produkcji amoniaku. Dzięki podpisanej w środę w Warszawie, wartej 46 mln PLN umowie z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych, spółka w najbliższych latach zwiększy i zoptymalizuje jego produkcję. Jest to odpowiedź Grupy Azoty na światowy deficyt amoniaku oraz wciąż rosnące na rynkach ceny. Dodatkowo projekt dowodzi, że współpraca z polską nauką może przekładać się na zyski przedsiębiorstw.

„Współpraca Azotów z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych dowodzi, że warto inwestować we własne badania, które polepszają i rozwijają produkcję. MSP inicjuje i wspiera tego typu projekty. Innowacyjność to klucz do wzrostu wydajności i tworzenia nowych miejsc pracy” – dodał Pan Minister Karpiński. Do sfinalizowania porozumienia „Modernizacja procesu syntezy amoniaku w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.” doszło przy okazji odbywającej się w Warszawie konferencji Nafta/Chemia. Przy złożeniu podpisu obecni byli Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński, Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A. Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty Police Krzysztof Jałosiński oraz Dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych (INS) Cezary Możeński. „INS w ramach umowy zmodernizuje instalacje wytwarzające amoniak w polickich zakładach” – powiedział Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu Grupy
Azoty Police. „Ponadto, opracowywać będzie nowoczesne rozwiązania technologiczne, które wzorem największych na świecie przedsiębiorstw chemicznych patentowane będą przez Grupę Azoty. Modernizacja instalacji amoniaku znacznie zwiększy również efektywność produkcji” – dodał Prezes.
Amoniak jest komponentem wykorzystywanym w wielu różnych branżach, a głównie do produkcji nawozów azotowych. Usprawnienie procesu produkcyjnego amoniaku pozwoli również znacznie obniżyć ilości wykorzystywanych do jego produkcji gazu ziemnego oraz energii, co zmniejszy zdecydowanie koszty produkowanych nawozów. Inwestycja przełoży się bezpośrednio na zoptymalizowanie wolnych mocy przerobowych obecnych instalacji. Znaczenie amoniaku na świecie w ostatnim czasie dynamicznie wzrasta. Wpływ na jego deficyt i zwyżkę cenową ma zachwianie rynku w związku z wyłączeniem instalacji amoniaku i ograniczeniem produkcyjnym na Ukrainie, jak i w Trynidadzie oraz Afryce Północnej. Dodatkowo niekorzystnie na sytuację
oddziałuje trwający od dłuższego czasu konflikt ukraiński. W trzecim kwartale 2014 r. cena amoniaku utrzymywała się na średnim poziomie 488 dolarów za tonę. Była, więc o 58 dolarów wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost cen amoniaku spowodowany był m.in. zapotrzebowaniem w południowo-wschodniej Azji oraz w celach rolniczych w USA.