POLICKIE KAZIUKI Koncert Zespołu „Zgoda”

Spotkanie z kulturą i tradycją Wileńszczyzny odbędzie się już 10 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.

Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy i okolic. Tym razem wszyscy przybyli będą mieli okazję uczestniczyć w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego Związku Polaków na Litwie „Zgoda”.

 KAZIUKI 2015 baner na stron¦ÖZespół powstał w 1988 r. w podwileńskim osiedlu Rudomina jako wynik potrzeby poznania i promowania polskiego dziedzictwa folklorystycznego. Założycielem jest Henryk Kasperowicz.

Już po pierwszych koncertach Zespół zwrócił na siebie uwagę swą oryginalnością, wysokim poziomem artystycznym i werwą. Dzisiaj to ponad stuosobowa grupa młodocianych artystów, którzy w trzech sekcjach: tanecznej, wokalnej i kapeli rozwijają swój talent i zamiłowanie do tańca, śpiewu i muzyki ludowej. Są to uczniowie, studenci oraz pracownicy różnych branż. Wieloletnia praca i zaangażowanie się kierownictwa oraz członków nadało Zespołowi specyficzny charakter. W swoim repertuarze „Zgoda” posiada narodowe i regionalne tańce Polski, różne programy i obrazki sceniczne, prezentujące folklor ziemi wileńskiej – „Jarmark kaziukowy”, „Zabawy nad Wilią”.

 

„Zgoda” cieszy się współpracą i przyjaźnią ze światowymi autorytetami folkloru ludowego – Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

 

Tradycyjnie spotkaniu z Wileńszczyzną towarzyszyć będzie kiermasz specjałów litewskich.

 

 

Zapraszamy!

 

10 marca 2015r.